ضد آفتاب و ضد چروک صورت  با SPF 50
10 %

ضد آفتاب و ضد چروک صورت با SPF 50 کدلی

۱۹۷,۷۰۰ تومان ۱۷۷,۹۳۰ تومان
ضد آفتاب نوکس وایت spf 30
15 %

ضد آفتاب نوکس وایت spf 30 نوکس

۲۹۶,۶۰۰ تومان ۲۵۲,۱۱۰ تومان
سرم ضد لک و روشن کننده وینوپرفکت
15 %

سرم ضد لک و روشن کننده وینوپرفکت کدلی

۴۹۴,۴۰۰ تومان ۴۲۰,۲۴۰ تومان
ماسک ترمو اکتیو
15 %

ماسک ترمو اکتیو نوکس

۹۸,۷۰۰ تومان ۸۳,۸۹۵ تومان
رول ماسک نوکسوریانس اولترا
10 %

رول ماسک نوکسوریانس اولترا نوکس

۳۵۵,۹۰۰ تومان ۳۲۰,۳۱۰ تومان
ضد آفتاب هایسک فلوئید SPF50
15 %

ضد آفتاب هایسک فلوئید SPF50 بایورگا

۹۸,۷۰۰ تومان ۸۳,۸۹۵ تومان
ژل پاک کننده اکتی پور
10 %

ژل پاک کننده اکتی پور نوروا

۱۱۸,۵۰۰ تومان ۱۰۶,۶۵۰ تومان
بوم لب
10 %

بوم لب کدلی

۵۹,۱۰۰ تومان ۵۳,۱۹۰ تومان
سرم رسوراترول لیفت
15 %

سرم رسوراترول لیفت کدلی

۵۲۴,۱۰۰ تومان ۴۴۵,۴۸۵ تومان
محلول درمانی سبولوژی
15 %

محلول درمانی سبولوژی لیراک

۲۷۶,۸۰۰ تومان ۲۳۵,۲۸۰ تومان
تایم فیلر مت
10 %

تایم فیلر مت فیلورگا

۷۹۱,۳۰۰ تومان ۷۱۲,۱۷۰ تومان
سرم نوکسریانس اولترا
15 %

سرم نوکسریانس اولترا نوکس

۴۹۴,۴۰۰ تومان ۴۲۰,۲۴۰ تومان
پری می یر کرو کرم صورت
10 %

پری می یر کرو کرم صورت کدلی

۹۶۹,۳۰۰ تومان ۸۷۲,۳۷۰ تومان
موس مکیانت
10 %

موس مکیانت فیلورگا

۲۴۷,۱۰۰ تومان ۲۲۲,۳۹۰ تومان
کرم وین اکتیو
10 %

کرم وین اکتیو کدلی

۳۸۵,۶۰۰ تومان ۳۴۷,۰۴۰ تومان
شامپو فورتی فایینگ
15 %

شامپو فورتی فایینگ بایورگا

۸۸,۸۰۰ تومان ۷۵,۴۸۰ تومان
فوم پاک کننده
15 %

فوم پاک کننده نوکس

۱۶۸,۰۰۰ تومان ۱۴۲,۸۰۰ تومان
اسکراب و ماسک
15 %

اسکراب و ماسک فیلورگا

۴۵۴,۸۰۰ تومان ۳۸۶,۵۸۰ تومان
تیامو کرم پودر
30 %

تیامو کرم پودر کلی استار

۹۹,۰۰۰ تومان ۶۹,۳۰۰ تومان
مزولیفت کرم
10 %

مزولیفت کرم لیراک

۵۹۳,۳۰۰ تومان ۵۳۳,۹۷۰ تومان
ژین فی
15 %

ژین فی اوریاژ

۶۹,۱۰۰ تومان ۵۸,۷۳۵ تومان
ادو پرفیوم زنانه ماندین
5 %

ادو پرفیوم زنانه ماندین پاریس بلو

۴۷۰,۰۰۰ تومان ۴۴۶,۵۰۰ تومان
کرم شب رودمییل
15 %

کرم شب رودمییل نوکس

۲۴۷,۱۰۰ تومان ۲۱۰,۰۳۵ تومان
کرم شب  نوکسلنس دتوکس
15 %

کرم شب نوکسلنس دتوکس نوکس

۴۹۴,۴۰۰ تومان ۴۲۰,۲۴۰ تومان
اسلیپ اند پیل
10 %

اسلیپ اند پیل فیلورگا

۶۴۲,۸۰۰ تومان ۵۷۸,۵۲۰ تومان
عطر ترنج
10 %

عطر ترنج کدلی

۲۶۶,۸۰۰ تومان ۲۴۰,۱۲۰ تومان
محلول میسلار
15 %

محلول میسلار فیلورگا

۲۴۷,۱۰۰ تومان ۲۱۰,۰۳۵ تومان
ضد لک و روشن کننده لومیلوژی
15 %

ضد لک و روشن کننده لومیلوژی لیراک

۵۹۳,۳۰۰ تومان ۵۰۴,۳۰۵ تومان
دئودرانت پاور 3
10 %

دئودرانت پاور 3 اوریاژ

۷۹,۰۰۰ تومان ۷۱,۱۰۰ تومان
کرم لایت نیروانسک
15 %

کرم لایت نیروانسک نوکس

۲۹۶,۶۰۰ تومان ۲۵۲,۱۱۰ تومان
فیتولستیل محلول
15 %

فیتولستیل محلول لیراک

۳۵۵,۹۰۰ تومان ۳۰۲,۵۱۵ تومان
شیرپاک کن میسلار
10 %

شیرپاک کن میسلار لیراک

۲۵۷,۱۰۰ تومان ۲۳۱,۳۹۰ تومان
ژل درمانی سبولوژی
15 %

ژل درمانی سبولوژی لیراک

۳۴۶,۱۰۰ تومان ۲۹۴,۱۸۵ تومان
کرم ایزو استراکچر
10 %

کرم ایزو استراکچر فیلورگا

۶۴۲,۸۰۰ تومان ۵۷۸,۵۲۰ تومان
سرم ضدجوش سبولوژی
15 %

سرم ضدجوش سبولوژی لیراک

۱۹۷,۷۰۰ تومان ۱۶۸,۰۴۵ تومان
پری می یر کرو سرم
10 %

پری می یر کرو سرم کدلی

۹۶۹,۳۰۰ تومان ۸۷۲,۳۷۰ تومان
کرم دست و ناخن رودمییل
15 %

کرم دست و ناخن رودمییل نوکس

۹۸,۷۰۰ تومان ۸۳,۸۹۵ تومان
بوم لب اپزک
15 %

بوم لب اپزک بایورگا

۵۹,۱۰۰ تومان ۵۰,۲۳۵ تومان