استیکی درج نظر (21-31شهریور) استیکی درج نظر (21-31شهریور)
به ترتیب : پربازدید ترین جدیدترین ارزان ترین گران ترین پرفروش ترین بیشترین تخفیف هدیه دار
حداکثر قیمت 1,500,000 تومان
کالاهای موجود
ادو پرفیوم آریل زنانه پاراسیو ادو پرفیوم آریل زنانه
ارسال رایگان
ادو پرفیوم آریل زنانه پاراسیو
از ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ادو پرفیوم رافائل مردانه پاراسیو ادو پرفیوم رافائل مردانه
ارسال رایگان
ادو پرفیوم رافائل مردانه پاراسیو
از ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر وان پولو بورلی هیلز ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر وان
ارسال رایگان
ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر وان پولو بورلی هیلز
۸۹۹,۰۰۰ تومان
ادو پرفیوم مردانه ار وی پیور اینتنسو روبرتو ورینو ادو پرفیوم مردانه ار وی پیور اینتنسو
ارسال رایگان
ادو پرفیوم مردانه ار وی پیور اینتنسو روبرتو ورینو
۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان
ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر تو پولو بورلی هیلز ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر تو
ارسال رایگان
ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر تو پولو بورلی هیلز
۸۹۹,۰۰۰ تومان
ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر ایت پولو بورلی هیلز ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر ایت
ارسال رایگان
ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر ایت پولو بورلی هیلز
۸۹۹,۰۰۰ تومان
ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر ناین پولو بورلی هیلز ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر ناین
ارسال رایگان
ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر ناین پولو بورلی هیلز
۸۹۹,۰۰۰ تومان
ادو پرفیوم زنانه فور هر نوید محمدزاده ادو پرفیوم زنانه فور هر
ارسال رایگان
ادو پرفیوم زنانه فور هر نوید محمدزاده
5%
از ۱,۱۲۵,۰۰۰ ۱,۰۶۸,۷۵۰ تومان
ادو پرفیوم مردانه فور هیم نوید محمدزاده ادو پرفیوم مردانه فور هیم
ارسال رایگان
ادو پرفیوم مردانه فور هیم نوید محمدزاده
5%
از ۱,۱۲۵,۰۰۰ ۱,۰۶۸,۷۵۰ تومان
ادو پرفیوم زنانه آموروس سلبون ادو پرفیوم زنانه آموروس
ارسال رایگان
ادو پرفیوم زنانه آموروس سلبون
5%
از ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱,۱۹۷,۰۰۰ تومان
ادوپرفیوم زنانه دیپ سنس مارک ژوزف ادوپرفیوم زنانه دیپ سنس
ارسال رایگان
ادوپرفیوم زنانه دیپ سنس مارک ژوزف
5%
از ۸۳۹,۰۰۰ ۷۹۷,۰۵۰ تومان
ادو پرفیوم مردانه پاور ویوا ویتا ادو پرفیوم مردانه پاور
ارسال رایگان
ادو پرفیوم مردانه پاور ویوا ویتا
5%
از ۸۹۰,۰۰۰ ۸۴۵,۵۰۰ تومان
ادو پرفیوم مردانه ایووک اجمل ادو پرفیوم مردانه ایووک
ارسال رایگان
ادو پرفیوم مردانه ایووک اجمل
5%
از ۱,۵۵۱,۰۰۰ ۱,۴۷۳,۴۵۰ تومان
ادو پرفیوم زنانه لوندر روبرتو ویزاری ادو پرفیوم زنانه لوندر
ارسال رایگان
ادو پرفیوم زنانه لوندر روبرتو ویزاری
۱,۴۲۹,۵۰۰ تومان
ادو پرفیوم مردانه بلک اونیکس اجمل ادو پرفیوم مردانه بلک اونیکس
ارسال رایگان
ادو پرفیوم مردانه بلک اونیکس اجمل
5%
از ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۱,۱۷۸,۰۰۰ تومان
ادو پرفیوم مردانه کمیستری اجمل ادو پرفیوم مردانه کمیستری
ارسال رایگان
ادو پرفیوم مردانه کمیستری اجمل
5%
از ۱,۰۶۷,۰۰۰ ۱,۰۱۳,۶۵۰ تومان
ادو پرفیوم مردانه کورو اجمل ادو پرفیوم مردانه کورو
ارسال رایگان
ادو پرفیوم مردانه کورو اجمل
5%
از ۱,۳۴۶,۰۰۰ ۱,۲۷۸,۷۰۰ تومان
ادو پرفیوم مردانه میستری اجمل ادو پرفیوم مردانه میستری
ارسال رایگان
ادو پرفیوم مردانه میستری اجمل
5%
از ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۱,۱۷۸,۰۰۰ تومان
ادوپرفیوم زنانه شدو دریم سنت ادوپرفیوم زنانه شدو
ادوپرفیوم زنانه شدو دریم سنت
5%
از ۳۲۰,۰۰۰ ۳۰۴,۰۰۰ تومان
ادو پرفیوم مردانه راک گرنویل ادو پرفیوم مردانه راک
ارسال رایگان
ادو پرفیوم مردانه راک گرنویل
5%
از ۸۷۵,۰۰۰ ۸۳۱,۲۵۰ تومان
ادو پرفیوم زنانه انجوی ویوا ویتا ادو پرفیوم زنانه انجوی
ارسال رایگان
ادو پرفیوم زنانه انجوی ویوا ویتا
5%
از ۸۹۰,۰۰۰ ۸۴۵,۵۰۰ تومان
ادوپرفیوم مردانه الیزیس وود مارک ژوزف ادوپرفیوم مردانه الیزیس وود
ارسال رایگان
ادوپرفیوم مردانه الیزیس وود مارک ژوزف
5%
از ۸۳۳,۰۰۰ ۷۹۱,۳۵۰ تومان
ادو پرفیوم زنانه سکرفایس اجمل ادو پرفیوم زنانه سکرفایس
ارسال رایگان
ادو پرفیوم زنانه سکرفایس اجمل
5%
از ۹۶۹,۰۰۰ ۹۲۰,۵۵۰ تومان
ادو پرفیوم مردانه واندرر اجمل ادو پرفیوم مردانه واندرر
ارسال رایگان
ادو پرفیوم مردانه واندرر اجمل
5%
از ۹۳۹,۰۰۰ ۸۹۲,۰۵۰ تومان
ادو پرفیوم زنانه نامبر ناین پولو بورلی هیلز ادو پرفیوم زنانه نامبر ناین
ارسال رایگان
ادو پرفیوم زنانه نامبر ناین پولو بورلی هیلز
از ۸۹۹,۰۰۰ تومان
ادو پرفیوم مردانه تورنادو گرنویل ادو پرفیوم مردانه تورنادو
ارسال رایگان
ادو پرفیوم مردانه تورنادو گرنویل
5%
از ۸۷۵,۰۰۰ ۸۳۱,۲۵۰ تومان
ادو پرفیوم زنانه سنورا اجمل ادو پرفیوم زنانه سنورا
ارسال رایگان
ادو پرفیوم زنانه سنورا اجمل
5%
از ۷۸۷,۰۰۰ ۷۴۷,۶۵۰ تومان
ادو پرفیوم زنانه رناتا اجمل ادو پرفیوم زنانه رناتا
ارسال رایگان
ادو پرفیوم زنانه رناتا اجمل
5%
از ۱,۰۲۳,۰۰۰ ۹۷۱,۸۵۰ تومان
ادو پرفیوم زنانه رین دراپز اجمل ادو پرفیوم زنانه رین دراپز
ارسال رایگان
ادو پرفیوم زنانه رین دراپز اجمل
5%
از ۷۶۱,۰۰۰ ۷۲۲,۹۵۰ تومان
ادوپرفیوم زنانه مارکونی تندر مارک ژوزف ادوپرفیوم زنانه مارکونی تندر
ارسال رایگان
ادوپرفیوم زنانه مارکونی تندر مارک ژوزف
5%
از ۷۹۸,۰۰۰ ۷۵۸,۱۰۰ تومان
ادوپرفیوم زنانه تندر دو سواق مارک ژوزف ادوپرفیوم زنانه تندر دو سواق
ارسال رایگان
ادوپرفیوم زنانه تندر دو سواق مارک ژوزف
5%
از ۸۳۷,۰۰۰ ۷۹۵,۱۵۰ تومان
ادو پرفیوم زنانه آنوبیس رویال سنت ادو پرفیوم زنانه آنوبیس
ارسال رایگان
ادو پرفیوم زنانه آنوبیس رویال سنت
5%
از ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان
ادو پرفیوم زنانه نامبر وان پولو بورلی هیلز ادو پرفیوم زنانه نامبر وان
ارسال رایگان
ادو پرفیوم زنانه نامبر وان پولو بورلی هیلز
از ۸۹۹,۰۰۰ تومان
ادوپرفیوم مردانه بلیف مارک ژوزف ادوپرفیوم مردانه بلیف
ارسال رایگان
ادوپرفیوم مردانه بلیف مارک ژوزف
5%
از ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۱,۰۶۴,۰۰۰ تومان
ادوپرفیوم مردانه اوسایرس رویال سنت ادوپرفیوم مردانه اوسایرس
ارسال رایگان
ادوپرفیوم مردانه اوسایرس رویال سنت
5%
از ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان
ادو پرفیوم مردانه آیسی دریم سنت ادو پرفیوم مردانه آیسی
ادو پرفیوم مردانه آیسی دریم سنت
5%
از ۳۲۰,۰۰۰ ۳۰۴,۰۰۰ تومان
ادوپرفیوم مردانه تیل دریم سنت ادوپرفیوم مردانه تیل
ادوپرفیوم مردانه تیل دریم سنت
5%
از ۳۲۰,۰۰۰ ۳۰۴,۰۰۰ تومان
ادوتویلت زنانه مینوت ای آی ان ادوتویلت زنانه مینوت
ادوتویلت زنانه مینوت ای آی ان
5%
از ۲۹۹,۰۰۰ ۲۸۴,۰۵۰ تومان
ادوپرفیوم مردانه سنت نفرتوم رویال سنت ادوپرفیوم مردانه سنت نفرتوم
ارسال رایگان
ادوپرفیوم مردانه سنت نفرتوم رویال سنت
5%
از ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان
ادوپرفیوم مردانه نیچر دریم سنت ادوپرفیوم مردانه نیچر
ادوپرفیوم مردانه نیچر دریم سنت
5%
از ۳۲۰,۰۰۰ ۳۰۴,۰۰۰ تومان
درحال بارگذاری ...

اتمام صفحه

صفحه ای برای لود شدن وجود ندارد

عطر و ادکلن

خرید عطر

خوش‌بویی یکی از موارد مهمیه که هر شخص شیک پوشی به اون توجه می‌کنه. آدمای شیک پوش برای خرید عطر همیشه هزینه می‌کنن. چون میدونن هر چقدر هم که به ظاهرشون برسن اما بوی خوبی نداشته باشن تکمیل نیستن. اما خرید عطر اصل اون هم توی این بازار شلوغ و پر از تنوع، و پر از محصولات فیک و تقلبی و های‌کپی، خیلی سخت شده.

شما میتونید برای خرید انواع عطر و ادکلن حضوری مراجعه کنید، عطرها رو بو کنید و بعد از کلی کلنجار رفتن بین چند تا عطر یکی رو انتخاب و خرید کنید. راه دیگه اینه نوع و جنس بو و رایحه‌ای رو که دوست دارید به فروشنده بگید و اون براتون چندتا انتخاب کنه و اینجوری انتخاب عطر مناسب‌تون راحت‌تر میشه. یه زمانی هم وقتش رو ندارید یا موقعیتش رو ندارید که عطر رو حضوری خرید کنید و تصمیم میگیرید خرید آنلاین عطر رو تجربه کنید.

میشه گفت تقریباً توی همه حالات بهتره که شما با اصطلاحات دنیای عطر و ادکلن آشنا بشید تا راحت‌تر انتخاب و خرید کنید. از طرفی وقتی خصوصیات عطرها رو می‌شنوید یا می‌خونید مخصوصاً توی خرید اینترنتی عطر و ادکلن، دیگه میدونید منظور از اصطلاحات به‌کار رفته چیه و حتی با خوندن نوشته‌ها بوی اون عطر و ادکلن رو می‌تونید حدس بزنید. پس با روژا همراه باشید تا این اصطلاحات رو با هم مرور کنیم.

در ادامه به بررسی مباحث زیر می‌پردازیم:

 • نوع برند
 • غلظت
 • نوع رایحه
 • گروه رایحه
 • فصل

عطرها از ترکیب رایحه‌ها (مواد تشکیل دهنده رایحه به دو صورت طبیعی و مصنوعی)، ترکیبات معطر، تثبیت کننده‌ها و حلال‌ها تشکیل می‌شن. بنابراین مجموع این ترکیبات دسته بندی و قیمت عطر مورد نظر رو تعیین می‌کنه.

نوع برند

 • تجاری (کامرشیال commercial)

منظور از برند تجاری، عطرهایی هستند که به صورت عمده تولید شده و عموم بازار mass market رو فرا‌گرفته. این محصولات معمولاً از نظر قیمت مناسب‌تر و عمومی‌ترن و در بازار به راحتی در دسترس هستن.

 • لوکس (نیش Niche)

عطرهای نیش خاص‌تر و البته گرون‌تر هستند. چون این عطرها به صورت محدود و با استفاده از کنستانتره غلیظ‌تری از مواد طبیعی تولید میشن. افرادی که از این نوع عطرها استفاده میکنن علاقه بیشتری به استفاده از رایحه‌های خالص‌تر، خاص‌تر و گرون‌تر دارند. از جمله برندهای عطر نیش میشه از کرید (creed)، اندی تاور (tauer)، آمواج (amouage)، زرجوف (Xerjoff)، سرج لوتنس (Serge Lutens)، فردریک مال (Frederic Malle) اسم برد.

غلظت

زمانی که قصد خرید عطر دارید باید حتماً به غلظت اون توجه ویژه‌ای داشته باشید. چون این شناخت به شما کمک میکنه که بدونید دنبال چه نوع عطری میگردید. این مساله خودش رو توی خرید اینترنتی عطر که نمیتونید اون رو از نزدیک تست کنید نمود بیشتری داره. غلظت عطر بستگی به تناسب میزان اسانس روغنی و الکل داره. با این تعریف انواع غلظت عطر رو به ترتیب از غلیظ به رقیق به شکل زیر دسته‌بندی می‌کنیم.

 • پرفیوم اکسترکت
 • پرفیوم
 • پرفیوم کلون
 • ادو پرفیوم اینتنس
 • ادو پرفیوم
 • کلون ابسولو
 • ادو پرفیوم لژق
 • ادو تویلت اینتنس
 • ادو تویلت
 • ادو کلون
 • اوفرش
 • پرفیوم میست
 • کلون
 • بدون الکل

اگر اهل خرید عطر اصل هستید، حتماً اصطلاحاتی رو مثل eau de toilette, eau de parfum, eau de cologne شنیدید و با این اصطلاحات کم و بیش اشنایی دارید. اما منظور اون‌ها دقیقاً چیه؟ وقتی کسی میگه یک عطر "روغنی" است، این برای شما چه معنی داره؟ عطر خالص چیه؟ چرا برای خرید عطر، برای چنین مقدار کمی هزینه زیادی باید پرداخته بشه؟ جواب همه این سوال‌ها رو در ادامه با هم بررسی می‌کنیم. در زیر چند مورد از موارد رایج غلظت عطر رو با هم مرور می‌کنیم.

پرفیوم اکسترکت

شهرت پرفیوم اکسترکت یا Extrait de Parfum یا همون عطر خالص، به غلظت بالای این عطر یعنی بین 20 تا 40 درصد و در نتیجه اون قدرت بالا در پخش و ماندگاری هستش. البته به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که پخش بو در عطرها تا حد زیادی بسته به مواد مصرفی در اون عطر داره. در تولید پرفیوم اکسترکت از خالص‌ترین و گران‌ترین مواد استفاده شده است و جزء دسته عطرهای لوکس دسته‌بندی میشه.

پرفیوم

پرفیوم یا همون عطر، دارای غلظت بالاییه و ماندگاری طولانی مدتی داره. پرفیوم بین 20 تا 30 درصد اسانس روغنی رو شامل میشه و از اونجایی که الکل کمتری داره برای پوست‌های حساس مناسبه چون باعث خشکی پوست نمیشه. تولید این عطرها در برند‌های نیش بیشتره توصیه میشه از اون‌ها در فضای باز و شب‌ها استفاده بشه. ماندگاری پرفیوم ها حدود 6 الی 8 ساعته و ممکنه تا 24 ساعت و یا حتی بیشتر هم دوام داشته باشند.

ادو پرفیوم (EDP)

ادوپرفیوم‌ها درصد الکل بیشتری نسبت به پرفیوم‌ها دارند و بین 15 تا 20 درصد غلظت اسانس روغنی دارن. معمولاً عطرهایی که برای آب و هوای معتدل مناسب هستند توی این غلظت تولید میشن. اما بیشتر در عطرهای پائیزی و زمستانی استفاده میشه. ادو پرفیوم‌ها رایج‌ترین عطرها به خصوص در عطر‌های زنانه هستن و پخش و ماندگاری خوبی دارند. ادوپرفیوم‌ها معمولاً در حجم بالاتر از 100 میل در بازار عرضه نمیشن. این غلظت معمولاً به طور متوسط 4 الی 6 ساعت ماندگاری داره و با پوست هم سازگاره.

ادو تویلت (EDT)

محبوب‌ترین و پر فروش‌ترین غلظت دنیای عطر، ادوتویلت‌ها هستند و حدود 5 الی 15 درصد روغن عطر دارند.کمپانی‌های بزرگ عطر سازی معمولاً عطرهای مطرح و پرفروش خودشون رو توی هر دو غلظت ادو پرفیوم و ادو تویلت تولید و به بازار عرضه می‌کنن. پخش بوی این دسته به‌خاطر کم بودن غلظت روغن عطری و بیشتر بودن الکل بیشتره و عطرهایی که توی این دسته‌بندی قرار میگیرن توی روزهای گرم تابستون بیشترین تاثیرگذاری رو دارن. ادو تویلت‌ها معمولاً از ادو پرفیوم‌ها ارزان‌تر و محبوب‌تر هستند و به طور متوسط حدود 2 الی 4 ساعت ماندگاری دارند.

ادو کلون

این دسته کمترین غلظت عطرهای تجاری رو دارن یعنی به‌طور متوسط بین 2 تا 5 درصد. البته این غلظت کم باعث پخش بوی خوبی میشه اما ماندگاری خیلی کم یعنی حدود 2 ساعت داره. به همین دلیل و به‌خاطر فرار بودن این عطرها، اون‌ها رو در حجم‌ 200 میل و یا حتی بیشتر تولید می‌کنن که با استفاده مکرر زود تموم نشه! چون زمان استفاده باید مقدار بیشتری مصرف و دائماً اون رو تمدید کرد.

اوفرش

عطرهای اوفرش که بسیار رقیق هستند و حدوداً 3 درصد روغن عطری دارند، برای کسانی که دوست دارن عطر ضعیف و ملایمی بزنند کاملاً مناسبه.

نوع رایحه

بعد از اینکه نوع عطر و غلظت اون رو انتخاب کردیم حالا برای خرید عطر باید بدونیم دنبال چه گروه رایحه‌ای هستیم. همونطور که خودتون هم میدونید در خرید اینترنتی عطر عملاً تستی وجود نداره و شما نمیتونید رایحه اون رو تشخیص بدید. پس بهترین راه اینه که با انواع رایحه عطر آشنا بشید تا تعاریف مرسوم اون رو بشناسید که زمان خرید اینترنتی عطر به مشکلی بر نخورید.

به طور کلی عطرها به 5 نوع رایحه گرم، خنک، تلخ، ترش و شیرین تقسیم میشن. عطرها توانایی تاثیرگذاری بر روی سیستم عصبی انسان‌ها رو دارن و حتی میتونن روی خلق و خوی اون‌ها اثر بگذارن. بنابراین خیلی مهمه که چه عطری انتخاب می‌کنیم و اون رو توی چه فصلی و کجا و در چه شرایطی استفاده می‌کنیم.

عطر خنک

عطر و ادکلن سرد به عطرهایی گفته می‌شه، که حس تازگی و همچنین خنکی را به افراد منتقل کنه. عطرهایی که در اون‌ها رایحه نارنج، هندوانه و لیمو به کار رفته، عطرهای سرد هستند. بوییدن این عطرها باعث می‌شه، که طعم میوه‌هایی مانند هندوانه، خیار و سایر میوه‌های سرد رو به خاطر بیاریم. از عطرهای سرد توی فصل‌های گرم استفاده کنید. توی بهار استفاده از عطر سرد حال و هوای خوبی به شما میده.

هوای گرم باعث تشدید رایحه عطر میشه. بهتره در فصول گرم عطرهای سرد خودتون رو بیشتر از فصول سرد بر روی پوستتون و در نقاط بیشتری پاف کنید. دلیل اون تبخیر زودتر الکل موجود در عطرهاست. به همین دلیل عطرهای سرد معمولاً زودتر تموم میشن. به همین دلیل توصیه میشه دو عطر متفاوت داشته باشید یکی برای استفاده روزمره و یکی برای مناسبت‌ها و میهمانی‌ها.

عطر گرم

عطرهای گرم دقیقاً نقطه مقابل عطرهای سرد هستند و بهتره که از اون‌ها در فصول سرد استفاده کنید. سرما باعث میشه تا الکل موجود در عطرها دیرتر تبخیر بشه. عطرهایی که در ساختار رایحه‌ای اون‌ها از نت‌های شکلاتی، چوبی یا ادویه‌‌های شرقی استفاده شده باشه، عطرهای گرم هستند. توی خرید عطر توجه داشته باشید که عطرهای گرم ماندگاری و پخش بوی بیشتری دارند پس یادتون باشه که توی زدن عطرهای گرم بر خلاف عطرهای سرد زیاده‌روی نکنید.

عطرهایی که دارای رایحه‌ای با نت‌های قالب چوب یا مشک هستند، در دسته عطرهای بسیار گرم قرار میگیرن. از طرفی بعضی از عطرهایی که در فرمولاسیون اون‌ها از نت‌های گلی مثل گل یاس، گل مریم یا گل محمدی استفاده شده، عطرهای گرم و لطیف به شمار می‌رن.

عطر ترش

عطر ترش به عطری می‌گن که طعم مرکبات را به خاطر بیاره. عطرهای ترش القا کننده حس طراوت و شادمانی‌اند. عطرهای سرد و ترش باعث آرامش روحی و رفع خستگی می‌شن. عطرهایی با طعم گل‌های وحشی می‌تونن حس صمیمیت بیشتری القا کنند. از عطرهای ترش توی چهار فصل سال میشه استفاده کرد ولی بهار و پاییز مناسب‌ترند.

عطر تلخ

وقتی صحبت از رایحه تلخ میشه حس شیک بودن به آدم دست میده. تلخی یاد شده توی عطر تلخ، همون مزه تلخی نیست. بلکه یادآور رایحه‌های چوب سوخته، قهوه و نعناع، میخک و دارچینه  که با مقادیر و نسبت‌های خاص با هم ترکیب میشن و عطر تلخ دلنشین رو بوجود میارن. رایحه‌های چرم و چوب و تنباکو و خاک و گیاهان خشک در عطرهای تلخ استفاده میشن. رایحه تلخ کاملاً مناسب مکان‌های رسمیه و از اونجایی که رایحه سنگینی هستش بهتره توی فصل‌های سرد از اون استفاده بشه. البته عطر تلخ رو میشه توی تمام فصول هم استفاده کرد.

عطر شیرین

برای ایجاد صمیمیت بیشتر از عطرهایی با رایحه شیرین استفاده کنید. در این عطرها از اسانس‌های مختلف اما شیرین استفاده میشه. این عطرها التیام بخش هستن و برای محافل خانوادگی و جمع دوستان صمیمی کاملاً مناسب هستند. در قدیم عطرهای شیرین فقط مختص خانم‌ها بود. اما امروزه برندهای معتبری دست به تولید عطرهای شیرین برای آقایان زدند. از کارامل میشه به عنوان یک رایحه خوراکی شیرین نام برد. چوب هم یک رایحه شیرین محسوب میشه که بیشتر توی عطرهای کلاسیک استفاده میشه. گل‌ها هم رایحه شیرین دارند و اکثراً در عطر خانم‌ها به کار میرن و مناسب افرادیه که به عطرهای آرامش بخش نیاز دارن.

خرید اینترنتی عطر

برای خرید عطر به صورت اینترنتی باید راه‌کارهای اون رو بلد باشید. ما در روژا تمام سعیمون رو می‌کنیم که مطالب مورد نیاز رو در دسترس شما قرار بدیم تا بهترین خرید اینترنتی رو تجربه کنید و دقیقاً همون‌چیزی که مد نظرتونه رو بخرید. برای همین میتونید با کارشناسان عطر روژا صحبت کنید و یا داخل وبلاگ روژا مطالب مربوط به خرید عطر اصل رو بخونید.

سوال و جواب

چگونه عطر اصل را از تقلبی تشخیص دهیم؟

بهترین و مطمئن‌ترین راه خرید عطر اصل، تهیه آن از فروشگاه‌های معتبر و سرشناس است اما تا حدودی با بررسی مواردی از جمله داشتن سلفون‌هایی با ضخامت کم و ظرافت بالا دور جعبه عطر، نداشتن اشتباهات نگارشی روی بسته بندی، شیشه صاف و بدون حباب عطر، بچ کد هماهنگ روی شیشه و بسته بندی ته جعبه عطر، برچسب اصالت کالا و ... می‌توان به اصالت کالا پی برد.

تفاوت عطر با ادکلن در چیست؟

تفاوت عطر(پرفیوم) با ادکلن در میزان غلظت اسانس به کار رفته و ماندگاری محصول می‌باشد. معمولاً بین 15 تا 25 درصد از ترکیبات عطر را اسانس تشکیل داده و ماندگاری بسیار بالایی نیز دارند در حالی که در ساخت ادکلن بین 2 تا 5 درصد از اسانس روغنی و درصد بالایی از الکل استفاده شده که منجر به ماندگاری کوتاه محصول می‌شود.

چه عطرهایی برای فصول سرد و یا گرم مناسب است؟

بهتر است در فصول سرد سال از عطرهایی با رایحه گرم و شدید مانند رایحه‌های ادویه‌ای، چوب، وانیل، شکلات و ... که در تضاد با هوای پیرامون است استفاده کنیم تا حس گرما را به ما انتقال دهند و در فصول گرم سال به سراغ عطرهایی با رایحه خنک و تازه مانند لیمو، نارنج، گل رز و ... برویم که حس شادابی و نشاط را در هوای گرم به ما القا کنند.

چگونه ماندگاری عطر را افزایش دهیم؟

با انتخاب عطر مناسب فصل، استفاده از مرطوب کننده یا لوسیون قبل از اسپری کردن عطر، زدن عطر در نواحی دارای نبض مانند گردن، مچ دست و قسمت داخلی آرنج، استفاده از عطر پس از استحمام و روی پوست مرطوب، اسپری کردن عطر با فاصله مناسب از بدن (حدود 15 سانتی متر) و ... می‌توان به افزایش ماندگاری عطر کمک کرد.