استیکی خرید اول نوروز 1402 استیکی خرید اول نوروز 1402
به ترتیب : پربازدید ترین جدیدترین ارزان ترین گران ترین پرفروش ترین بیشترین تخفیف هدیه دار
کرم دور چشم ضد چروک درماتیپیک کرم دور چشم ضد چروک
کرم دور چشم ضد چروک درماتیپیک
30%
۲۴۹,۸۰۰ ۱۷۴,۸۶۰ تومان
کرم مرطوب کننده و آبرسان پوست خشک درماتیپیک کرم مرطوب کننده و آبرسان پوست خشک
کرم مرطوب کننده و آبرسان پوست خشک درماتیپیک
30%
۱۹۹,۸۰۰ ۱۳۹,۸۶۰ تومان
ژل شوینده پوست چرب درماتیپیک ژل شوینده پوست چرب
ژل شوینده پوست چرب درماتیپیک
30%
۲۱۹,۸۰۰ ۱۵۳,۸۶۰ تومان
بی بی کرم SPF20 درماتیپیک بی بی کرم SPF20
بی بی کرم SPF20 درماتیپیک
30%
از ۲۷۹,۸۰۰ ۱۹۵,۸۶۰ تومان
ژل کرم مرطوب کننده هیال اسکین وان ژل کرم مرطوب کننده هیال
ژل کرم مرطوب کننده هیال اسکین وان
30%
۱۷۹,۸۰۰ ۱۲۵,۸۶۰ تومان
کرم ضد چروک قوی صورت درماتیپیک کرم ضد چروک قوی صورت
کرم ضد چروک قوی صورت درماتیپیک
30%
۲۹۹,۸۰۰ ۲۰۹,۸۶۰ تومان
کرم دور چشم ویتامین C درماتیپیک کرم دور چشم ویتامین C
کرم دور چشم ویتامین C درماتیپیک
30%
۲۹۹,۸۰۰ ۲۰۹,۸۶۰ تومان
کرم دور چشم ضد تیرگی و پف درماتیپیک کرم دور چشم ضد تیرگی و پف
کرم دور چشم ضد تیرگی و پف درماتیپیک
30%
۲۴۹,۸۰۰ ۱۷۴,۸۶۰ تومان
کرم ویتامین C صورت درماتیپیک کرم ویتامین C صورت
کرم ویتامین C صورت درماتیپیک
30%
۳۴۹,۸۰۰ ۲۴۴,۸۶۰ تومان
کرم مرطوب کننده مغذی هیال اسکین وان کرم مرطوب کننده مغذی هیال
کرم مرطوب کننده مغذی هیال اسکین وان
30%
۱۷۹,۸۰۰ ۱۲۵,۸۶۰ تومان
کرم کنترل کننده چربی و جوش درماتیپیک کرم کنترل کننده چربی و جوش
کرم کنترل کننده چربی و جوش درماتیپیک
30%
۲۲۹,۸۰۰ ۱۶۰,۸۶۰ تومان
ضد آفتاب رنگی هیدرا پوست خشک +SPF50 درماتیپیک ضد آفتاب رنگی هیدرا پوست خشک +SPF50
ضد آفتاب رنگی هیدرا پوست خشک +SPF50 درماتیپیک
30%
از ۲۸۹,۸۰۰ ۲۰۲,۸۶۰ تومان
محلول پاک کننده آرایش میسلار پوست خشک و حساس درماتیپیک محلول پاک کننده آرایش میسلار پوست خشک و حساس
محلول پاک کننده آرایش میسلار پوست خشک و حساس درماتیپیک
30%
۱۴۹,۸۰۰ ۱۰۴,۸۶۰ تومان
کرم دور چشم ویتامین سی 5% اسکین وان کرم دور چشم ویتامین سی 5%
کرم دور چشم ویتامین سی 5% اسکین وان
30%
۲۲۹,۸۰۰ ۱۶۰,۸۶۰ تومان
کرم صورت ویتامین سی 20% اسکین وان کرم صورت ویتامین سی 20%
کرم صورت ویتامین سی 20% اسکین وان
30%
۲۴۹,۸۰۰ ۱۷۴,۸۶۰ تومان
ژل شوینده روشن کننده و ضد لک درماتیپیک ژل شوینده روشن کننده و ضد لک
ژل شوینده روشن کننده و ضد لک درماتیپیک
30%
۱۹۹,۸۰۰ ۱۳۹,۸۶۰ تومان
کرم ضد لک و روشن کننده قوی درماتیپیک کرم ضد لک و روشن کننده قوی
کرم ضد لک و روشن کننده قوی درماتیپیک
30%
۲۵۹,۸۰۰ ۱۸۱,۸۶۰ تومان
کرم مرطوب کننده دست و ناخن حاوی روغن آرگان درماتیپیک کرم مرطوب کننده دست و ناخن حاوی روغن آرگان
کرم مرطوب کننده دست و ناخن حاوی روغن آرگان درماتیپیک
30%
۱۵۹,۸۰۰ ۱۱۱,۸۶۰ تومان
ژل کرم ضدجوش 6 در1 اسکین وان ژل کرم ضدجوش 6 در1
ژل کرم ضدجوش 6 در1 اسکین وان
30%
۱۹۹,۸۰۰ ۱۳۹,۸۶۰ تومان
ترمیم کننده لب SPF 15 درماتیپیک ترمیم کننده لب SPF 15
ترمیم کننده لب SPF 15 درماتیپیک
30%
۱۲۹,۸۰۰ ۹۰,۸۶۰ تومان
کرم ضد چروک صورت اکتیو رتینول 0.5 اسکین وان کرم ضد چروک صورت اکتیو رتینول 0.5
کرم ضد چروک صورت اکتیو رتینول 0.5 اسکین وان
30%
۲۴۹,۸۰۰ ۱۷۴,۸۶۰ تومان
کرم دور چشم اکتیو رتینول 0.2 اسکین وان کرم دور چشم اکتیو رتینول 0.2
کرم دور چشم اکتیو رتینول 0.2 اسکین وان
30%
۲۲۹,۸۰۰ ۱۶۰,۸۶۰ تومان
کرم ترک پا درماتیپیک کرم ترک پا
کرم ترک پا درماتیپیک
30%
۱۵۹,۸۰۰ ۱۱۱,۸۶۰ تومان
ضد آفتاب رنگی فلویید پوست مختلط و چرب +SPF50 درماتیپیک ضد آفتاب رنگی فلویید پوست مختلط و چرب +SPF50
ضد آفتاب رنگی فلویید پوست مختلط و چرب +SPF50 درماتیپیک
30%
از ۲۸۹,۸۰۰ ۲۰۲,۸۶۰ تومان
کرم ترمیم کننده حاوی ویتامین B5 درماتیپیک کرم ترمیم کننده حاوی ویتامین B5
کرم ترمیم کننده حاوی ویتامین B5 درماتیپیک
30%
۲۴۹,۸۰۰ ۱۷۴,۸۶۰ تومان
محلول پاک کننده آرایش پوست مختلط تا چرب اسکین وان محلول پاک کننده آرایش پوست مختلط تا چرب
محلول پاک کننده آرایش پوست مختلط تا چرب اسکین وان
30%
۱۴۹,۸۰۰ ۱۰۴,۸۶۰ تومان
محلول پاک کننده آرایش پوست نرمال تا خشک اسکین وان محلول پاک کننده آرایش پوست نرمال تا خشک
محلول پاک کننده آرایش پوست نرمال تا خشک اسکین وان
30%
۱۴۹,۸۰۰ ۱۰۴,۸۶۰ تومان
کرم شوینده پوست خیلی خشک و اتوپیک درماتیپیک کرم شوینده  پوست خیلی خشک و اتوپیک
کرم شوینده پوست خیلی خشک و اتوپیک درماتیپیک
30%
۲۹۹,۸۰۰ ۲۰۹,۸۶۰ تومان
ملا کرم اینتنس اسکین وان ملا کرم اینتنس
ملا کرم اینتنس اسکین وان
30%
۲۲۹,۸۰۰ ۱۶۰,۸۶۰ تومان
کرم نرم کننده پوست خشک و حساس ( آتوپیک) درماتیپیک کرم نرم کننده پوست خشک و حساس (  آتوپیک)
کرم نرم کننده پوست خشک و حساس ( آتوپیک) درماتیپیک
30%
۳۵۹,۸۰۰ ۲۵۱,۸۶۰ تومان
کرم ترمیم کننده سیکا پلاس اسکین وان کرم ترمیم کننده سیکا پلاس
کرم ترمیم کننده سیکا پلاس اسکین وان
30%
۱۷۹,۸۰۰ ۱۲۵,۸۶۰ تومان
کرم امولیانت اینتنس پوست خیلی خشک تا آتوپیک اسکین وان کرم امولیانت اینتنس پوست خیلی خشک تا آتوپیک
کرم امولیانت اینتنس پوست خیلی خشک تا آتوپیک اسکین وان
30%
۲۲۹,۸۰۰ ۱۶۰,۸۶۰ تومان
کرم پاک کننده اینتنس پوست خیلی خشک تا آتوپیک اسکین وان کرم پاک کننده اینتنس پوست خیلی خشک تا آتوپیک
کرم پاک کننده اینتنس پوست خیلی خشک تا آتوپیک اسکین وان
30%
۱۹۹,۸۰۰ ۱۳۹,۸۶۰ تومان
تخفیف اولین خرید