استیکی خرید اول

پک محلول ضد چروک و روشن کننده دور چشم بایومارین

Eye contour solution BIOMARINE

ارسال رایگان
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

روشن کننده، رفع تیرگی و ﻟﮏ های ﻗهوه ای پوست دور چشم، کاهﺶ حلقه های تیره و پف زیر چشم، ضد چروک، پیشﮕیری و کاهﺶ چروک های اﻃراف چشم، آنتی اکسیدان، ضد پف، ضد افتادگی پلک ها، مرﻃوب کنندگی، احیا کنندگی، ﻗوام دهنده، تامین رﻃوبت مورد نیاز پوست، افزایش استحکام، شفافیت و رﻃوبت پوست ترکیبات: آسکوربیل گلوکوزاید، کافئین، کمپلکس پپتایدها، ﻋﺼاره ی خزه ی دریایی، سلول بنیادی گیاهی تاﺛیرات مواد اکتیو : آسکوربیل گلوکوزاید : کاهش سنتز ملانین در سلول های ملانوسیت، کاهﺶ مقادیر ملانین و ﺟلوگیری از ایﺠاد ﻟﮏ های تیره، تسریع فرآیند کلاژن سازی، افزایش انعطاف پذیری و نرمی پوست، ﺟلوگیری از ایجادﻗرمﺰی و اﻟتهاب کافئین : محرک ﺟریان خون، تسریﻊ گردش خون، انتقال مایعات تجمع یافته در زیر پوست و رفع تیرگی و پف و ورم اﻃراف چشم، ترمیم و بازسازی پوست اﻃراف چشم کمپلکس پپتایده ا : تحریک سنتز کلاژن و افزایش ﻋملکرد آن، تقویت الاستیسیته و سد دفاعی لپیدی لایه شاخی، افزایش انعطاف پذیری و ﻗوام پوست، افزایش  استحکام و ﺛﺒات ساختار پوست، بازسازی و ﺟوانسازی سلول های پوست، رفع چروک ها و ﺟلوگیری از ایجاد چروک های ﺟدید، افزایش ﻟﻄافت و شفافیت ﻋﺼاره ی خزه ی دریای ی : رﻃوبت رسان، مﻐﺬ ی، آنتی اکسیدان، استحکام ساختار پوست سلول بنیادی گیاهی :روشن کننده، ضد پیری، خنثی سازی رادیکال های آزاد ناشی از تابﺶ نور خورشید و ﺟلوگیری از فرآیند ملانوژنز، کاهش رنگ و کوچک تر شدن ﻟﮏ های پوست، اﻟتیام بﺨﺶ، تسریع فرآیند ساختار سلوﻟی پوست

پایدار شده میباشد کﻪ با کاهﺶ سنتز ملانین در سلول C آسکوربیل گلوکوزای د از انواع بسیار موﺛر و نوین ویتامین های ملانوسیت و نیز کاهﺶ مقادیر ملانین از پیﺶ سنتﺰ شده در این سلول ها از ایﺠاد ﻟﮏ های تیره در پوست ﺟلوگیری مینماید.همچنین با تسریع فرآیند سنتز کلاژن، سبب افﺰایش انعطاف پذیری و نرمی پوست گردیده و از ایجاد ﻗرمزی و اﻟتهاب پوست ﺟلوگیری مینماید.
نظرات کاربران ایجاد نظر جدید
اولين نفری باشيد که در مورد اين محصول نظر ميدهيد
ایجاد نظر جدید
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
تخفیف اولین خرید