استیکی گردونه
به ترتیب : پربازدید ترین جدیدترین ارزان ترین گران ترین پرفروش ترین بیشترین تخفیف هدیه دار
پک دو عددی مسواک اکسترا پروکلین متوسط تریزا پک دو عددی مسواک اکسترا پروکلین متوسط
پک دو عددی مسواک اکسترا پروکلین متوسط تریزا
50%
۲۰۷,۸۰۰ ۱۰۳,۹۰۰ تومان
خمیر دندان سفید کننده قوی و فوری میسویک خمیر دندان سفید کننده قوی و فوری
خمیر دندان سفید کننده قوی و فوری میسویک
15%
۳۹,۵۰۰ ۳۳,۵۷۵ تومان
خمیر دندان سفید کننده روزانه 100 میل میسویک خمیر دندان سفید کننده روزانه 100 میل
خمیر دندان سفید کننده روزانه 100 میل میسویک
15%
۳۷,۵۰۰ ۳۱,۸۷۵ تومان
پک 4 عددی مسواک فلکسیبل هد نرم تریزا پک 4 عددی مسواک فلکسیبل هد نرم
پک 4 عددی مسواک فلکسیبل هد نرم تریزا
50%
۳۱۹,۸۰۰ ۱۵۹,۹۰۰ تومان
خمیردندان زیرو ضد حساسیت میسویک خمیردندان زیرو ضد حساسیت
خمیردندان زیرو ضد حساسیت میسویک
15%
۳۷,۵۰۰ ۳۱,۸۷۵ تومان
براش بین دندانی پروفشنال 1.6 میلیمتری نقره‌ای تریزا براش بین دندانی پروفشنال 1.6 میلیمتری نقره‌ای
براش بین دندانی پروفشنال 1.6 میلیمتری نقره‌ای تریزا
۱۰۹,۹۹۰ تومان
دهان شویه آنتی پلاک میسویک دهان شویه آنتی پلاک
دهان شویه آنتی پلاک میسویک
15%
۳۹,۳۰۰ ۳۳,۴۰۵ تومان
پک 4 عددی مسواک فوکوس پروکلین نرم تریزا پک 4 عددی مسواک فوکوس پروکلین نرم
پک 4 عددی مسواک فوکوس پروکلین نرم تریزا
50%
۱۵۶,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ تومان
مسواک فوکوس پرو کلین متوسط تریزا مسواک فوکوس پرو کلین متوسط
مسواک فوکوس پرو کلین متوسط تریزا
۳۷,۹۹۰ تومان
خمیردندان مناسب دندان های حساس نانو فارمد خمیردندان مناسب دندان های حساس نانو
خمیردندان مناسب دندان های حساس نانو فارمد
15%
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان
خمیردندان توتال 8 جدید میسویک خمیردندان توتال 8 جدید
خمیردندان توتال 8 جدید میسویک
15%
۲۹,۷۰۰ ۲۵,۲۴۵ تومان
نخ دندان سفید کننده میسویک نخ دندان سفید کننده
نخ دندان سفید کننده میسویک
15%
۲۱,۵۰۰ ۱۸,۲۷۵ تومان
براش بین دندانی پروفشنال 1.3 میلیمتری صورتی تریزا براش بین دندانی پروفشنال 1.3 میلیمتری صورتی
براش بین دندانی پروفشنال 1.3 میلیمتری صورتی تریزا
15%
۱۰۹,۹۹۰ ۹۳,۴۹۲ تومان
پک دو عددی مسواک اکسترا پرو وایتال متوسط (یک عدد رایگان) تریزا پک دو عددی مسواک اکسترا پرو وایتال متوسط (یک عدد رایگان)
پک دو عددی مسواک اکسترا پرو وایتال متوسط (یک عدد رایگان) تریزا
50%
۲۲۶,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰ تومان
مسواک پروفیلاک کامپلیت نرم با آینه تریزا مسواک پروفیلاک کامپلیت نرم با آینه
مسواک پروفیلاک کامپلیت نرم با آینه تریزا
35%
۱۸۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان
خمیردندان ژل مایع کودک با طعم آدامس بادکنکی فریس خمیردندان ژل مایع کودک با طعم آدامس بادکنکی
خمیردندان ژل مایع کودک با طعم آدامس بادکنکی فریس
15%
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان
خمیردندان سفید کننده فارمد خمیردندان سفید کننده
خمیردندان سفید کننده فارمد
15%
۲۸,۰۰۰ ۲۳,۸۰۰ تومان
نخ دندان ضد حساسیت میسویک نخ دندان ضد حساسیت
نخ دندان ضد حساسیت میسویک
15%
۲۱,۵۰۰ ۱۸,۲۷۵ تومان
خمیردندان توتال 8 میسویک خمیردندان توتال 8
خمیردندان توتال 8 میسویک
15%
۳۷,۵۰۰ ۳۱,۸۷۵ تومان
براش بین دندانی پروفشنال 0.8 میلیمتری نارنجی تریزا براش بین دندانی پروفشنال 0.8 میلیمتری نارنجی
براش بین دندانی پروفشنال 0.8 میلیمتری نارنجی تریزا
۱۰۹,۹۹۰ تومان
دهان شویه توتال میسویک دهان شویه توتال
دهان شویه توتال میسویک
15%
۳۹,۳۰۰ ۳۳,۴۰۵ تومان
پک دو عددی مسواک اکسترا پرو وایتال نرم (یک عدد رایگان) تریزا پک دو عددی مسواک اکسترا پرو وایتال نرم (یک عدد رایگان)
پک دو عددی مسواک اکسترا پرو وایتال نرم (یک عدد رایگان) تریزا
50%
۲۲۶,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰ تومان
مسواک فلکسیبل هد متوسط با محافظ تریزا مسواک فلکسیبل هد متوسط با محافظ
مسواک فلکسیبل هد متوسط با محافظ تریزا
۷۷,۹۹۰ تومان
خمیردندان کامپلیت میسویک خمیردندان کامپلیت
خمیردندان کامپلیت میسویک
15%
۲۹,۷۰۰ ۲۵,۲۴۵ تومان
خمیردندان کامل 8 کاره فریس خمیردندان کامل 8 کاره
خمیردندان کامل 8 کاره فریس
15%
۱۹,۰۰۰ ۱۶,۱۵۰ تومان
دهان شویه آنتی پلاک ایروکس دهان شویه آنتی پلاک
دهان شویه آنتی پلاک ایروکس
10%
۱۶,۱۷۰ ۱۴,۵۵۳ تومان
خمیردندان برای دندان‌های حساس سیگنال خمیردندان برای دندان‌های حساس
خمیردندان برای دندان‌های حساس سیگنال
10%
۳۹,۵۰۰ ۳۵,۵۵۰ تومان
خمیردندان ژله‌ای بچه با طعم موز دانتا خمیردندان ژله‌ای بچه با طعم موز
خمیردندان ژله‌ای بچه با طعم موز دانتا
۱۲,۲۹۰ تومان
نخ دندان توتال میسویک نخ دندان توتال
نخ دندان توتال میسویک
15%
۲۱,۵۰۰ ۱۸,۲۷۵ تومان
خمیردندان ژله ای کودک با طعم آدامس بادکنکی فریس خمیردندان ژله ای کودک با طعم آدامس بادکنکی
خمیردندان ژله ای کودک با طعم آدامس بادکنکی فریس
15%
۱۹,۰۰۰ ۱۶,۱۵۰ تومان
خمیردندان ژله‌ای بچه با طعم توت فرنگی دانتا خمیردندان ژله‌ای بچه با طعم توت فرنگی
خمیردندان ژله‌ای بچه با طعم توت فرنگی دانتا
۱۲,۲۹۰ تومان
خمیردندان ژل فارمد خمیردندان ژل
خمیردندان ژل فارمد
15%
۲۸,۰۰۰ ۲۳,۸۰۰ تومان
خمیر دندان سفید کننده روزانه 75 میل میسویک خمیر دندان سفید کننده روزانه 75 میل
خمیر دندان سفید کننده روزانه 75 میل میسویک
15%
۲۹,۷۰۰ ۲۵,۲۴۵ تومان
خمیردندان برای دندان‌های حساس و محافظ لثه سیگنال خمیردندان برای دندان‌های حساس و محافظ لثه
خمیردندان برای دندان‌های حساس و محافظ لثه سیگنال
10%
۳۹,۵۰۰ ۳۵,۵۵۰ تومان
دهان شویه حساس میسویک دهان شویه حساس
دهان شویه حساس میسویک
15%
۳۹,۳۰۰ ۳۳,۴۰۵ تومان
پک 4 عددی مسواک فوکوس پروکلین متوسط تریزا پک 4 عددی مسواک فوکوس پروکلین متوسط
پک 4 عددی مسواک فوکوس پروکلین متوسط تریزا
50%
۱۵۶,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ تومان
خمیردندان ژله‌ای بچه با طعم توتی فروتی دانتا خمیردندان ژله‌ای بچه با طعم توتی فروتی
خمیردندان ژله‌ای بچه با طعم توتی فروتی دانتا
۱۲,۲۹۰ تومان
مسواک متوسط تریپل پروتکشن سیگنال مسواک متوسط تریپل پروتکشن
مسواک متوسط تریپل پروتکشن سیگنال
10%
۳۱,۰۰۰ ۲۷,۹۰۰ تومان
خمیردندان ژل مایع کودک با طعم هندوانه فریس خمیردندان ژل مایع کودک با طعم هندوانه
خمیردندان ژل مایع کودک با طعم هندوانه فریس
15%
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان
خمیردندان ژل مایع کودک با طعم بستنی فریس خمیردندان ژل مایع کودک  با طعم بستنی
خمیردندان ژل مایع کودک با طعم بستنی فریس
15%
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان
تخفیف اولین خرید