استیکی نوروز (1-26اسفند) استیکی نوروز (1-26اسفند)
به ترتیب : پربازدید ترین جدیدترین ارزان ترین گران ترین پرفروش ترین بیشترین تخفیف هدیه دار
ضد آفتاب پوست چرب و جوش‌دار +SPF50 درماتیپیک ضد آفتاب پوست چرب و جوش‌دار +SPF50
ضد آفتاب پوست چرب و جوش‌دار +SPF50 درماتیپیک
20%
۲۹۹,۸۰۰ ۲۳۹,۸۴۰ تومان
ضد آفتاب روشن کننده و ضد لک +SPF50 درماتیپیک ضد آفتاب روشن کننده و ضد لک +SPF50
ضد آفتاب روشن کننده و ضد لک +SPF50 درماتیپیک
30%
۲۹۹,۸۰۰ ۲۰۹,۸۶۰ تومان
ضد آفتاب بی‌رنگ فاقد چربی +SPF50 درماتیپیک ضد آفتاب بی‌رنگ فاقد چربی +SPF50
ضد آفتاب بی‌رنگ فاقد چربی +SPF50 درماتیپیک
30%
۲۷۹,۸۰۰ ۱۹۵,۸۶۰ تومان
ضد آفتاب بی رنگ هیدرا مناسب پوست خشک +SPF50 درماتیپیک ضد آفتاب بی رنگ هیدرا مناسب پوست خشک +SPF50
ضد آفتاب بی رنگ هیدرا مناسب پوست خشک +SPF50 درماتیپیک
25%
۲۷۹,۸۰۰ ۲۰۹,۸۵۰ تومان
ضد آفتاب رنگی هیدرا پوست خشک +SPF50 درماتیپیک ضد آفتاب رنگی هیدرا پوست خشک +SPF50
ضد آفتاب رنگی هیدرا پوست خشک +SPF50 درماتیپیک
از ۲۸۹,۸۰۰ تومان
ضد آفتاب رنگی فلویید پوست مختلط و چرب +SPF50 درماتیپیک ضد آفتاب رنگی فلویید پوست مختلط و چرب +SPF50
ضد آفتاب رنگی فلویید پوست مختلط و چرب +SPF50 درماتیپیک
از ۲۸۹,۸۰۰ تومان
ضد آفتاب فلویید +SPF50 پوست چرب و مختلط اسکین وان ضد آفتاب فلویید +SPF50 پوست چرب و مختلط
ضد آفتاب فلویید +SPF50 پوست چرب و مختلط اسکین وان
۲۵۹,۸۰۰ تومان
ضد آفتاب ضد چروک +SPF50 فاقد چربی ورونیک ضد آفتاب ضد چروک +SPF50 فاقد چربی
ضد آفتاب ضد چروک +SPF50 فاقد چربی ورونیک
30%
۵۴۹,۸۰۰ ۳۸۴,۸۶۰ تومان
ضد آفتاب آقایان SPF35 هیدرودرم ضد آفتاب آقایان SPF35
ضد آفتاب آقایان SPF35 هیدرودرم
50%
۱۴۵,۰۰۰ ۷۲,۵۰۰ تومان
ضد آفتاب فاقد چربی SPF50 بایومارین ضد آفتاب فاقد چربی SPF50
ضد آفتاب فاقد چربی SPF50 بایومارین
25%
۳۹۷,۰۰۰ ۲۹۷,۷۵۰ تومان
ضد آفتاب بژ روشن ضدچروک پوست چرب و مختلط SPF50 بایومارین ضد آفتاب بژ روشن ضدچروک پوست چرب و مختلط SPF50
ضد آفتاب بژ روشن ضدچروک پوست چرب و مختلط SPF50 بایومارین
25%
۴۹۷,۰۰۰ ۳۷۲,۷۵۰ تومان
فلوئید ضد آفتاب بی‌رنگ مخصوص پوست مختلط تا چرب اریکه فلوئید ضد آفتاب بی‌رنگ مخصوص پوست مختلط تا چرب
ارسال رایگان
فلوئید ضد آفتاب بی‌رنگ مخصوص پوست مختلط تا چرب اریکه
۷۵۹,۸۰۰ تومان
ضد آفتاب رنگی آنتی آکنه فاقد چربی SPF50 اریکه ضد آفتاب رنگی آنتی آکنه فاقد چربی SPF50
ضد آفتاب رنگی آنتی آکنه فاقد چربی SPF50 اریکه
15%
۴۹۹,۸۰۰ ۴۲۴,۸۳۰ تومان
ضد آفتاب رطوبت رسان SPF50 بایومارین ضد آفتاب رطوبت رسان SPF50
ضد آفتاب رطوبت رسان SPF50 بایومارین
۳۹۷,۰۰۰ تومان
ضد آفتاب بژ روشن ضدچروک پوست معمولی و خشک SPF50 بایومارین ضد آفتاب بژ روشن ضدچروک پوست معمولی و خشک SPF50
ضد آفتاب بژ روشن ضدچروک پوست معمولی و خشک SPF50 بایومارین
25%
۴۹۷,۰۰۰ ۳۷۲,۷۵۰ تومان
ضد آفتاب بی‌رنگ جوان کننده SPF50 پرایم ضد آفتاب بی‌رنگ جوان کننده SPF50
ضد آفتاب بی‌رنگ جوان کننده SPF50 پرایم
۲۵۹,۰۰۰ تومان
ضد آفتاب بی‌رنگ +SPF50 پوست نرمال تا خشک درماگور ضد آفتاب بی‌رنگ +SPF50 پوست نرمال تا خشک
ارسال رایگان
ضد آفتاب بی‌رنگ +SPF50 پوست نرمال تا خشک درماگور
30%
۷۴۹,۸۰۰ ۵۲۴,۸۶۰ تومان
ضد آفتاب رنگی تیره فاقد چربی SPF50 نئودرم ضد آفتاب رنگی تیره فاقد چربی SPF50
ضد آفتاب رنگی تیره فاقد چربی SPF50 نئودرم
20%
۱۶۵,۱۰۰ ۱۳۲,۰۸۰ تومان
ضد آفتاب رنگی تیره SPF50 نئودرم ضد آفتاب رنگی تیره SPF50
ضد آفتاب رنگی تیره SPF50 نئودرم
20%
۱۶۵,۱۰۰ ۱۳۲,۰۸۰ تومان
ضد آفتاب بژ روشن SPF60 پرایم ضد آفتاب بژ روشن SPF60
ضد آفتاب بژ روشن SPF60 پرایم
۲۴۸,۰۰۰ تومان
ژل ضد آفتاب بی‌رنگ فاقد چربی ساین شیلد +SPF50 ساین اسکین ژل ضد آفتاب بی‌رنگ فاقد چربی ساین شیلد +SPF50
ژل ضد آفتاب بی‌رنگ فاقد چربی ساین شیلد +SPF50 ساین اسکین
20%
۲۸۵,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰ تومان
ضد آفتاب رنگی فاقد چربی SPF50 اریکه ضد آفتاب رنگی فاقد چربی SPF50
ضد آفتاب رنگی فاقد چربی SPF50 اریکه
۴۹۹,۸۰۰ تومان
ضد آفتاب بژ طبیعی SPF50 الارو ضد آفتاب بژ طبیعی SPF50
ارسال رایگان
ضد آفتاب بژ طبیعی SPF50 الارو
۵۸۸,۱۰۰ تومان
ضد آفتاب با پوشش کرم پودری بژ طبیعی SPF25 الارو ضد آفتاب با پوشش کرم پودری بژ طبیعی SPF25
ضد آفتاب با پوشش کرم پودری بژ طبیعی SPF25 الارو
15%
۵۸۸,۱۰۰ ۴۹۹,۸۸۵ تومان
ضد آفتاب لوسیون رولی بی رنگ +SPF50 پرایم ضد آفتاب لوسیون رولی بی رنگ +SPF50
ضد آفتاب لوسیون رولی بی رنگ +SPF50 پرایم
۲۷۹,۰۰۰ تومان
ضد آفتاب رنگی روشن SPF50 نئودرم ضد آفتاب رنگی روشن SPF50
ضد آفتاب رنگی روشن SPF50 نئودرم
20%
۱۶۵,۱۰۰ ۱۳۲,۰۸۰ تومان
ژل ضد آفتاب آقایان فاقد چربی ساین شیلد +SPF50 ساین اسکین ژل ضد آفتاب آقایان فاقد چربی ساین شیلد +SPF50
ژل ضد آفتاب آقایان فاقد چربی ساین شیلد +SPF50 ساین اسکین
20%
۲۸۵,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰ تومان
ضد آفتاب بژ طبیعی SPF60 پرایم ضد آفتاب بژ طبیعی SPF60
ضد آفتاب بژ طبیعی SPF60 پرایم
۲۴۸,۰۰۰ تومان
ضد آفتاب بی‌رنگ SPF50 نئودرم ضد آفتاب بی‌رنگ SPF50
ضد آفتاب بی‌رنگ SPF50 نئودرم
20%
۱۶۵,۱۰۰ ۱۳۲,۰۸۰ تومان
ضد آفتاب فاقد چربی باپوشش کرم پودری spf50 هیدرودرم ضد آفتاب فاقد چربی باپوشش کرم پودری spf50
ضد آفتاب فاقد چربی باپوشش کرم پودری spf50 هیدرودرم
از ۲۸۴,۷۰۰ تومان
ضد آفتاب کرم‌ پودری بژ طلایی مکی‌ سان SPF50 سان سیف ضد آفتاب کرم‌ پودری بژ طلایی مکی‌ سان SPF50
ضد آفتاب کرم‌ پودری بژ طلایی مکی‌ سان SPF50 سان سیف
از ۴۴۳,۵۰۰ تومان
ضد آفتاب بژ طبیعی 3 پوست خشک و معمولی SPF50 ژنو ضد آفتاب بژ طبیعی 3 پوست خشک و معمولی SPF50
ضد آفتاب بژ طبیعی 3 پوست خشک و معمولی SPF50 ژنو
25%
۲۷۵,۵۰۰ ۲۰۶,۶۲۵ تومان
ضد آفتاب 1 سانوژن چرب بی رنگ ژنو ضد آفتاب 1 سانوژن چرب بی رنگ
ضد آفتاب 1 سانوژن چرب بی رنگ ژنو
25%
۳۳۴,۰۰۰ ۲۵۰,۵۰۰ تومان
ضد آفتاب بی‌رنگ فاقد چربی SPF50 آردن ضد آفتاب بی‌رنگ فاقد چربی SPF50
ضد آفتاب بی‌رنگ فاقد چربی SPF50 آردن
۱۲۹,۰۰۰ تومان
ضد آفتاب بژ روشن SPF50 الارو ضد آفتاب  بژ روشن SPF50
ارسال رایگان
ضد آفتاب بژ روشن SPF50 الارو
۵۸۸,۱۰۰ تومان
ضد آفتاب رنگ 3 طبیعی پوست چرب SPF50 ژنو ضد آفتاب رنگ 3 طبیعی پوست چرب SPF50
ضد آفتاب رنگ 3 طبیعی پوست چرب SPF50 ژنو
25%
۲۷۵,۵۰۰ ۲۰۶,۶۲۵ تومان
ضد آفتاب و ضد چروک رنگی SPF90 پرودرما ضد آفتاب و ضد چروک رنگی SPF90
ضد آفتاب و ضد چروک رنگی SPF90 پرودرما
۲۴۳,۳۰۰ تومان
ضد آفتاب و کرم دور چشم بژ طبیعی SPF30 سان سیف ضد آفتاب و کرم دور چشم بژ طبیعی SPF30
ضد آفتاب و کرم دور چشم بژ طبیعی SPF30 سان سیف
۱۸۴,۶۰۰ تومان
ضد آفتاب رنگی جوان کننده SPF50 پرایم ضد آفتاب رنگی جوان کننده SPF50
ضد آفتاب رنگی جوان کننده SPF50 پرایم
۲۶۹,۰۰۰ تومان
ضد آفتاب رنگی فاقد چربی SPF50 هیدرودرم ضد آفتاب رنگی فاقد چربی SPF50
ضد آفتاب رنگی فاقد چربی SPF50 هیدرودرم
50%
۱۸۱,۷۰۰ ۹۰,۸۵۰ تومان
درحال بارگذاری ...

اتمام صفحه

صفحه ای برای لود شدن وجود ندارد

ضد آفتاب

ضد آفتاب

شاید تصور کنید که مصرف کرم های ضدآفتاب مختص فصول گرم و تابستان است، اما باید بدانید که با توجه به تحقیقات صورت گرفته، مصرف ضد آفتاب در تمامی فصول و حتی در زمان هایی که آفتاب در آسمان نیست هم لازم است.

پرتوهای نور خورشید شامل دو دسته UVB (عامل آفتاب سوختگی) و UVA (عامل ابتلا به سرطان پوست) هستند که از شدت UVB در فصول سرد کاسته می شود اما این مسئله در خصوص UVA صدق نمی کند! UVB از ابرها نیز عبور می کند ولی UVA که مستقیماً در سرطان پوست تاثیر دارد از شیشه پنجره های خانه  رد می شود. این یعنی زمانی که شما حتی در خانه و در کنار پنجره خود نشسته اید، به نوعی در مواجه با سرطان پوست قرار دارید.

فواید استفاده از کرم ضد آفتاب

استفاده از کرم ضد آفتاب علاوه بر پیشگیری از آفتاب سوختگی و سرطان، باعث زیبایی و سلامت پوست نیز می شود. مصرف ضد آفتاب همچنین، باعث جلوگیری از پیری زودرس پوست است. بهترین زمان برای شروع استفاده از آن هم سنین کودکی است که پوست حساس تر و لطیف تر از همیشه است. از دیگر فواید ضد آفتاب جلوگیری از کک و مک و لک هایی که به دلیل تابش نور خورشید، روی پوست به وجود می آیند.

به این ترتیب با خرید ضد آفتاب و هزینه کردن برای آن، خود را از شر هزینه های سنگین و بیماری های جبران ناپذیری همچون سرطان پوست در آینده نجات می دهید.

انواع ضد آفتاب

ضد آفتاب ها در مجموع به دو نوع کلی فیزیکی و شیمیایی تقسیم می شوند. شما برای خرید این محصول باید با انواع ضد آفتاب و SPF ضد آفتاب آشنا باشید.

ضد آفتاب های فیزیکی یا مینرال، دارای دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی هستند. این دو ماده در سطح پوست جذب شده و باعث منحرف یا منعکس شدن پرتوهای مضر خورشید از سطح پوست می شود.

این ضد آفتاب در همان لحظه مصرف اثر گذار است و به هیچ وجه پوست را تحریک نمی کند. همچنین ضد آفتاب فیزیکی  یک لایه ضخیم روی پوست قرار می دهد و تا حدودی پوست را نیز سفید می کند.

اما ضد آفتاب های شیمیایی دارای تعداد زیادی از مواد تشکیل دهنده هستند که جذب لایه های بالایی پوست شده و باعث غیرفعال سازی اثر اشعه خورشید بر روی پوست می شود.

اثرگذاری آن از بیست دقیقه پس از مصرف آغاز شده و برخلاف نمونه فیزیکی روی پوست سبک تر هستند. اما مصرف این محصول برای افرادی که پوست های حساسی دارند، ممکن است ایجاد حساسیت کند.

SPF انواع محصولات ضد آفتاب

مسئله مهم دیگر SPF ضد آفتاب است. SPF معیار اندازه گیری از جلوگیری آسیب های خورشید به پوست است؛ درجه SPF نشانگر این است که مصرف کننده قبل از اینکه دچار آفتاب سوختگی بشود تا چه حد می تواند زیر نور آفتاب بماند. به طور کلی، شما بدون استفاده از کرم ضدآفتاب به مدت 10 دقیقه می توانید زیر نور آفتاب بمانید و احساس سوختگی نکنید.

فرمول ساده ای برای محاسبه SPF ضد آفتاب و میزان مقاومت آن در مقابل نور خورشید وجود دارد: زمان ده دقیقه را ضربدر میزان SPF کرم کنید تا میزانی که می توانید زیر آفتاب بمانید را بدست آورید. مثلاً اگر SPF کرم شما 15 باشد به این معناست که شما 150 دقیقه می توانید در آفتاب بمانید.

اما لازم است بدانید که میزان SPF بالا صرفاً به معنی ایمنی بیشتر نیست. چراکه برای بالا بردن این عدد باید چربی محصول را زیاد کرد که در این صورت نیز خود می تواند با خطراتی همراه باشد.

مقدار مصرف کرم ضد آفتاب

میزان مصرف کرم ضد آفتاب برای هر بار مصرف بایستی به اندازه سه بند انگشت کرم باشد یا آنقدری که کل صورت شما را کامل بپوشاند.

در نظر داشته باشید که بین 15 الی 30 دقیقه پیش از خارج شدن از خانه و در معرض نور خورشید قرار گرفتن باید از ضد آفتاب استفاده کنید.

برای تمدید آن نیز نیاز است که هر 2 الی 4 ساعت مجدد کرم ضد آفتاب خود را تمدید کنید. توصیه می شود پیش از هر بار استفاده مجدد، صورت خود را با آب یا میسلار واتر کامل پاک کنید و سپس از کرم ضد آفتاب استفاده نمائید.
تمدید کرم ضد آفتاب نکته ای است که باید آن را جدی بگیرید چون بعد از دو تا 4 ساعت ( بسته به شرایط میزان تابش نور خورشید) کرم ضد آفتاب شما دیگر کارایی لازم ندارد و عملا محافظ پوست شما در برابر نور خورشید نیست.

همچنین سعی کنید در حوالی ظهر یعنی حدود ساعت 11 الی  16 که خورشید بیشترین برخورد را با زمین دارد، خود را در مقابل نور آن قرار ندهید و از آن دوری کنید.

بهترین کرم های ضد آفتاب ایرانی و خارجی

نکته مهمی که در مورد انواع ضد آفتاب وجود دارد این است که به دلیل مضرات جدی نور خورشید، استفاده از کرم ضد آفتاب را جدی بگیرید. 

بهترین کرم ضد آفتاب ایرانی

در بین محصولات پوستی ایرانی، برندهای مختلفی تولید کننده انواع کرم ضد آفتاب هستند. سینره، شون، مای، کالیستا، پریم، درماتیپیک، و ... جزو برندهایی هستند که می توانید کرم ضد آفتاب ایرانی با کیفیت و با قیمت مناسب از آنها خریداری کنید و بدون صرفه جویی در مصرف به راحتی از آنها استفاده کنید.

بهترین کرم ضد آفتاب خارجی

انواع کرم ضد آفتاب خارجی نیز توسط برندهای مختلف و معتبری در بازار لوازم آرایشی ارائه می‌شوند؛ اما نکته مهمی که در مورد خرید کرم های ضد آفتاب خارجی وجود دارد این است که دقت کنید این محصولات حالت دو فاز نداشته باشند؛ چرا که در این صورت بهترین کرم ضد آفتاب خارجی هرچند گران قیمت، دیگر عملا هیچ سودی برای محافظت از پوستتان ندارد. از برترین تولید کنندگان ضد آفتاب خارجی،می‌توان به برندهای ویشی، لانکوم، سیمپل و ایزدین اشاره کرد:

ضد آفتاب ایزدین

ایزدین برندی اسپانیایی است که در زمینه تولید محصولات مراقبتی و بهداشتی پوست فعالیت می‌کند. ضد آفتاب‌های این برند با ساختار فلویید، جذب سریع و بافت سبک خود این روزها در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته‌اند. ضد آفتاب‌های ایزدین در دو نوع بی‌رنگ و رنگی تولید می‌شوند و قدرت محافظتی فوق العاده بالایی برای پوستتان فراهم می‌نمایند.

ضد آفتاب ویشی

ویشی، با شعار پوست ایده آل شما، فعالیت خود را از سال 1931 در کشور فرانسه آغاز کرد. این برند، امروزه به دلیل فرمولاسیون مینرال و ارگانیک خود مورد استقبال مصرف کنندگان قرار گرفته است. ضد آفتاب‌های برند ویشی، بافت فلوییدی و فوق العاده سبکی روی پوست به وجود می‌آروند و در انواع رنگی و بدون رنگ در دسترس هستند. همچنین، از بروز سرطان پوست، هایپرپیگمنتیشن و چین و چروک نیز جلوگیری می‌نمایند.

کرم ضد آفتاب رنگی خوبه یا بی رنگ؟

خوشبختانه در فستیوال انواع ضد آفتاب‌های بی رنگ و رنگی، برنده منحصر به فردی وجود ندارد .بلکه شما باید با توجه به جنس پوست خود و میکاپ روزمره‌تان محصول مناسبی را انتخاب نمایید. ضد آفتاب‌های رنگی و بدون رنگ از نظر قدرت محافظتی، تفاوت چندانی ندارند و در یک رده رقابتی قرار می‌گیرند. با این اوصاف، اگر اهل آرایش نیستید و به دنبال محصولی برای استفاده در خانه می‌گردید، ضد آفتاب‌های بی‌رنگ گزینه خوبی به شمار می‌روند؛ اما اگر در طول روز آرایش می‌کنید، توصیه می‌شود از ضد آفتاب‌های رنگی به عنوان جایگزین کرم پودر کمک بگیرید. این ترفند در کنار محافظتی که ارائه می‌دهد، امکان تمدید ضد آفتاب را نیز تسهیل می‌نماید.

آیا در خانه هم ضدآفتاب بزنیم؟

بله، استفاده از ضد آفتاب در طول روز، حتی در خانه و محیط‌های بسته نیز امری ضروری است. چرا که اشعه‌های ماورا بنفش ساطع شده از خورشید، قدرت نفوذ بالایی دارند. پرتوهای UV، حتی از پشت پنجره و پرده خانه‌هایتان نیز در کمین هستند و می‌توانند سلامت پوستتان را تحت تاثیر قرار دهند.

اسپری ضد آفتاب یا کرم ضد آفتاب؟

اسپری ضد آفتاب را می‌توان به عنوان نسل جدید ضد آفتاب‌ها معرفی کرد. این مدل ضد آفتاب، بافت غلیظ و موس مانندی دارد و قدرت محافظتی خوبی فراهم می‌کند. اما باید توجه داشت باشید که مناسب استفاده روزمره روی پوست صورت نیست. اسپری ضد آفتاب، با قدرت پخش بالایی که فراهم می‌کند برای مصرف روی پوست بدن مانند دست، پا، کمر و قفسه سینه طراحی شده است. همچنین برای محافظت نقاطی از بدن که با مو پوشیده شده نیز انتخابی عالی و هوشمندانه است.

با همه این اوصاف، مصرف اسپری‌های ضد آفتاب روی پوست صورت و گردن چندان توصیه نمی‌شود؛ چرا که ذرات پیشران به کار رفته در ساختار آن، ممکن است باعث بروز انواع حساسیت‌های پوستی و تنفسی در این ناحیه شود. کرم ضد آفتاب، همچنان بهترین انتخاب برای محافظت از پوست صورت و گردن در برابر اشعه ماورا بنفش آفتاب به شمار می‌آید.

و در آخر یادتان باشد که در هر آب و هوا و هر فصلی محافظت از پوست را جدی بگیرید و مصرف ضد آفتاب را به هیچ عنوان فراموش نکنید.