استیکی نوروز (1-26اسفند) استیکی نوروز (1-26اسفند)

روژا ایران مال

  • شماره تماس: 9368796060 (98+)

  • شماره تماس: 47672242 (9821+)

  • شماره تماس: 47672243 (9821+)

  • (ساعت کاری از 10 الی 23)
  • آدرس : انتهای همت، ایران مال، طبقه همکف (ورودی سنگ فرش الماس)، واحد RB 253-RB 254