استیکی تابستون(29خرداد-8تیر) استیکی تابستون(29خرداد-8تیر)

مرحله اول : ادامه و تکمیل سفارش

راهنمای استفاده از کارت هدیه

مرحله دوم : شماره کارت را وارد میکنیم

راهنمای استفاده از کارت هدیه

مرحله سوم : مبلغ وارد شده در کادر باید 33 هزارتومن کمتر از مبلغ قابل پرداخت، وارد شود.

سپس دکمه ثبت مقدار قابل استفاده، زده شود.

راهنمای استفاده از کارت هدیه

مرحله چهارم : تایید سفارش و پرداخت

راهنمای استفاده از کارت هدیه

بازگشت به سبد خرید