باشگاه مشتریان روژا

با پیوستن به باشگاه مشتریان وفادار روژا، هرروز از امتیازات بی نظیر آن بهره مند خواهید شد.

کارت نقره ای

کارت نقره ای
  • شما با اولین خرید بالای 700.000 تومان کارت اشتراک نقره ای دریافت می کنید.
  • با كارت نقره ای روژا 5% از مبلغ خريد شما به عنوان اعتبار هديه برای خريدهای بعدی به حساب كارت عضويت شما واريز خواهد شد كه در هفته تولد 10%؜ مي باشد.
  • اگر مجموع خريد شما در مدت 1 سال به مبلغ 8.000.000 تومان رسيده باشد عضويت شما به طلایی ارتقا خواهد يافت و برای شما كارت جديد صادر می شود.

کارت طلایی

کارت طلایی
  • %8 از مبلغ خريد شما به عنوان اعتبار هديه برای خريدهای بعدی به حساب كارت عضويت شما واريز خواهد شد كه در هفته تولد، 12% می باشد.
  • اگر مجموع خريد شما در مدت 1 سال به مبلغ 20.000.000 تومان رسيده باشد عضويت شما به پلاتينيوم ارتقا خواهد يافت و برای شما كارت جديد صادر می شود.

کارت پلاتینیوم

کارت پلاتینیوم
  • با كارت پلاتينيوم روژا 12% از مبلغ خريد شما به عنوان اعتبار هديه برای خريدهای بعدی به حساب كارت عضويت شما واريز خواهد شد كه در هفته تولد، 15% می باشد.

نحوه استفاده از كارت اشتراك رو...

مدت اعتبار امتیازات کسب شده:

امتیازات کسب شده کارتهای اشتراک در هر سال، تا انتهای سال بعد از آن معتبر و قابل استفاده خواهد بود.

به عنوان مثال، امتیازات کسب شده در سال 1396 تا آخرین روز اسفند ماه 1397 قابل استفاده خواهند بود.

تخفیف اولین خرید