استیکی تابستون(29خرداد-8تیر) استیکی تابستون(29خرداد-8تیر)

باشگاه مشتریان روژا

با پیوستن به باشگاه مشتریان وفادار روژا، هرروز از امتیازات بی نظیر آن بهره مند خواهید شد.

کارت نقره ای

کارت نقره ای
  • شما با اولین خرید بالای 1.500.000 تومان کارت اشتراک نقره ای دریافت می کنید.
  • با کارت نقره ای روژا 5% از مبلغ خرید شما به عنوان اعتبار هدیه برای خریدهای بعدی به حساب کارت عضویت شما واریز خواهد شد که در هفته تولد 8 %؜ می باشد.
  • اگر مجموع خرید شما در مدت 1 سال به مبلغ 12.000.000 تومان رسیده باشد عضویت شما به طلایی ارتقا خواهد یافت و برای شما کارت جدید صادر می شود.

کارت طلایی

کارت طلایی
  • %8 از مبلغ خرید شما به عنوان اعتبار هدیه برای خریدهای بعدی به حساب کارت عضویت شما واریز خواهد شد که در هفته تولد، 12% می باشد.
  • اگر مجموع خرید شما در مدت 1 سال به مبلغ 30.000.000 تومان رسیده باشد عضویت شما به پلاتینیوم ارتقا خواهد یافت و برای شما کارت جدید صادر می شود.

کارت پلاتینیوم

کارت پلاتینیوم
  • با کارت پلاتینیوم روژا 12% از مبلغ خرید شما به عنوان اعتبار هدیه برای خریدهای بعدی به حساب کارت عضویت شما واریز خواهد شد که در هفته تولد، 16% می باشد.

نحوه استفاده از کارت اشتراک رو...

مدت اعتبار امتیازات کسب شده:

امتیازات کسب شده کارتهای اشتراک در هر سال، تا انتهای سال بعد از آن معتبر و قابل استفاده خواهد بود.

به عنوان مثال، امتیازات کسب شده در سال 1396 تا آخرین روز اسفند ماه 1397 قابل استفاده خواهند بود.

توجه داشته باشید امتیاز کارت اشتراک شامل محصولات با تخفیف بالای 10 درصد نمیگردد.