محلول درمانی سبولوژی
15 %

محلول درمانی سبولوژی لیراک

۲۷۶,۸۰۰ تومان ۲۳۵,۲۸۰ تومان
ژل درمانی سبولوژی
15 %

ژل درمانی سبولوژی لیراک

۳۴۶,۱۰۰ تومان ۲۹۴,۱۸۵ تومان
سرم ضدجوش سبولوژی
15 %

سرم ضدجوش سبولوژی لیراک

۱۹۷,۷۰۰ تومان ۱۶۸,۰۴۵ تومان