ضد آفتاب و ضد چروک صورت  با SPF 50
10 %

ضد آفتاب و ضد چروک صورت با SPF 50 کدلی

۱۹۷,۷۰۰ تومان ۱۷۷,۹۳۰ تومان
ضد آفتاب نوکس وایت spf 30
15 %

ضد آفتاب نوکس وایت spf 30 نوکس

۲۹۶,۶۰۰ تومان ۲۵۲,۱۱۰ تومان
سرم ضد لک و روشن کننده وینوپرفکت
15 %

سرم ضد لک و روشن کننده وینوپرفکت کدلی

۴۹۴,۴۰۰ تومان ۴۲۰,۲۴۰ تومان
ماسک ترمو اکتیو
15 %

ماسک ترمو اکتیو نوکس

۹۸,۷۰۰ تومان ۸۳,۸۹۵ تومان
رول ماسک نوکسوریانس اولترا
10 %

رول ماسک نوکسوریانس اولترا نوکس

۳۵۵,۹۰۰ تومان ۳۲۰,۳۱۰ تومان
ژل پاک کننده اکتی پور
10 %

ژل پاک کننده اکتی پور نوروا

۱۱۸,۵۰۰ تومان ۱۰۶,۶۵۰ تومان
بوم لب
10 %

بوم لب کدلی

۵۹,۱۰۰ تومان ۵۳,۱۹۰ تومان
سرم رسوراترول لیفت
15 %

سرم رسوراترول لیفت کدلی

۵۲۴,۱۰۰ تومان ۴۴۵,۴۸۵ تومان
محلول درمانی سبولوژی
15 %

محلول درمانی سبولوژی لیراک

۲۷۶,۸۰۰ تومان ۲۳۵,۲۸۰ تومان
تایم فیلر مت
10 %

تایم فیلر مت فیلورگا

۷۹۱,۳۰۰ تومان ۷۱۲,۱۷۰ تومان
کرم روز  نوکسلنس اکلت
15 %

کرم روز نوکسلنس اکلت نوکس

۴۹۴,۴۰۰ تومان ۴۲۰,۲۴۰ تومان
کرم وین اکتیو
10 %

کرم وین اکتیو کدلی

۳۸۵,۶۰۰ تومان ۳۴۷,۰۴۰ تومان
سرم نوکسریانس اولترا
15 %

سرم نوکسریانس اولترا نوکس

۴۹۴,۴۰۰ تومان ۴۲۰,۲۴۰ تومان
موس مکیانت
10 %

موس مکیانت فیلورگا

۲۴۷,۱۰۰ تومان ۲۲۲,۳۹۰ تومان
شامپو فورتی فایینگ
15 %

شامپو فورتی فایینگ بایورگا

۸۸,۸۰۰ تومان ۷۵,۴۸۰ تومان
فوم پاک کننده
15 %

فوم پاک کننده نوکس

۱۶۸,۰۰۰ تومان ۱۴۲,۸۰۰ تومان
اسکراب و ماسک
15 %

اسکراب و ماسک فیلورگا

۴۵۴,۸۰۰ تومان ۳۸۶,۵۸۰ تومان