ژین فی
15 %

ژین فی اوریاژ

۶۹,۱۰۰ تومان ۵۸,۷۳۵ تومان
دئودرانت پاور 3
10 %

دئودرانت پاور 3 اوریاژ

۷۹,۰۰۰ تومان ۷۱,۱۰۰ تومان
فیتولستیل محلول
15 %

فیتولستیل محلول لیراک

۳۵۵,۹۰۰ تومان ۳۰۲,۵۱۵ تومان
کرم دست و ناخن رودمییل
15 %

کرم دست و ناخن رودمییل نوکس

۹۸,۷۰۰ تومان ۸۳,۸۹۵ تومان
ژل شوینده جنتل بانوان
15 %

ژل شوینده جنتل بانوان سفورل

۶۵,۲۰۰ تومان ۵۵,۴۲۰ تومان
دئودورانت جنتل
10 %

دئودورانت جنتل اوریاژ

۷۹,۰۰۰ تومان ۷۱,۱۰۰ تومان
عطر با رایحه رز
10 %

عطر با رایحه رز کدلی

۲۶۶,۸۰۰ تومان ۲۴۰,۱۲۰ تومان
کرم دست مشک 30 میل
10 %

کرم دست مشک 30 میل کدلی

۴۹,۲۰۰ تومان ۴۴,۲۸۰ تومان
لوسیون مرطوب کننده 24 ساعته بدن
15 %

لوسیون مرطوب کننده 24 ساعته بدن نوکس

۱۹۷,۷۰۰ تومان ۱۶۸,۰۴۵ تومان
باست لیفت کرم
10 %

باست لیفت کرم لیراک

۳۹۵,۴۰۰ تومان ۳۵۵,۸۶۰ تومان
عطر با رایحه انگور
15 %

عطر با رایحه انگور کدلی

۲۶۶,۸۰۰ تومان ۲۲۶,۷۸۰ تومان
کرم زیبایی پا
15 %

کرم زیبایی پا کدلی

۱۲۸,۵۰۰ تومان ۱۰۹,۲۲۵ تومان
کرم سینه
15 %

کرم سینه استادرم

۶۹۲,۳۰۰ تومان ۵۸۸,۴۵۵ تومان
ژین 8

ژین 8 اوریاژ

۴۹,۲۰۰ تومان
عطر با رایحه مشک
10 %

عطر با رایحه مشک کدلی

۲۶۶,۸۰۰ تومان ۲۴۰,۱۲۰ تومان
رول ضدتعریق 24 ساعته نوکس بادی
15 %

رول ضدتعریق 24 ساعته نوکس بادی نوکس

۹۸,۷۰۰ تومان ۸۳,۸۹۵ تومان
ابسولوت دست
10 %

ابسولوت دست فیلورگا

۲۵۷,۱۰۰ تومان ۲۳۱,۳۹۰ تومان
کرم ضد چروک و سفت کننده بدن
10 %

کرم ضد چروک و سفت کننده بدن نوکس

۲۹۶,۶۰۰ تومان ۲۶۶,۹۴۰ تومان
ژل دوش (رایحه مشک)
10 %

ژل دوش (رایحه مشک) کدلی

۹۸,۷۰۰ تومان ۸۸,۸۳۰ تومان
بالم بدن
10 %

بالم بدن استادرم

۵۹۳,۳۰۰ تومان ۵۳۳,۹۷۰ تومان
رول دئودورانت ابزورب پلاس
15 %

رول دئودورانت ابزورب پلاس روژه کاوایس

۱۰۸,۹۰۰ تومان ۹۲,۵۶۵ تومان
ژل دوش (رایحه انجیر)
15 %

ژل دوش (رایحه انجیر) کدلی

۹۸,۷۰۰ تومان ۸۳,۸۹۵ تومان
شوینده‌ رطوبت رسان اینتنسیو
10 %

شوینده‌ رطوبت رسان اینتنسیو سفورل

۸۸,۸۰۰ تومان ۷۹,۹۲۰ تومان
لوسیون بدن هیدرا پلاس
15 %

لوسیون بدن هیدرا پلاس لیراک

۲۵۷,۱۰۰ تومان ۲۱۸,۵۳۵ تومان