سایه ساتین
30 %

سایه ساتین کلی استار

از ۵۱,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان
سایه پنج رنگ

سایه پنج رنگ دبورا

از ۱۱۵,۰۰۰ تومان
پالت سایه چشم

پالت سایه چشم رژبزه

از ۲۲۷,۵۰۰ تومان
سایه تک رنگ

سایه تک رنگ دبی

از ۴۸,۰۰۰ تومان
سایه چشم
10 %

سایه چشم دیگو

از ۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان
سایه مت
10 %

سایه مت دیگو

از ۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان
پالت سایه
10 %

پالت سایه دیگو

از ۴۱۷,۰۰۰ ۳۷۵,۳۰۰ تومان
سایه مرواریدی
10 %

سایه مرواریدی دیگو

از ۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان
سایه چشم تکی

سایه چشم تکی نوت

از ۴۰,۰۰۰ تومان
ومپ سایه 4 رنگ

ومپ سایه 4 رنگ پوپا

از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
سایه پنج رنگ

سایه پنج رنگ دیور

از ۸۱۳,۰۰۰ تومان