استیکی هدیه ژوت(27-31تیر) استیکی هدیه ژوت(27-31تیر)
به ترتیب : پربازدید ترین جدیدترین ارزان ترین گران ترین پرفروش ترین بیشترین تخفیف هدیه دار
کالاهای موجود
ادو پرفیوم زنانه نامبر ایت پولو بورلی هیلز ادو پرفیوم زنانه نامبر ایت
زود مصرف
ادو پرفیوم زنانه نامبر ایت پولو بورلی هیلز
20%
از ۹۲۱,۸۰۰ ۷۳۷,۴۴۰ تومان
ادو پرفیوم زنانه نامبر تو پولو بورلی هیلز ادو پرفیوم زنانه نامبر تو
زود مصرف
ادو پرفیوم زنانه نامبر تو پولو بورلی هیلز
20%
از ۹۲۱,۸۰۰ ۷۳۷,۴۴۰ تومان
ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر تو پولو بورلی هیلز ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر تو
ارسال رایگان
ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر تو پولو بورلی هیلز
20%
۱,۴۱۹,۰۰۰ ۱,۱۳۵,۲۰۰ تومان
ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر ایت پولو بورلی هیلز ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر ایت
ارسال رایگان
ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر ایت پولو بورلی هیلز
20%
۱,۴۱۹,۰۰۰ ۱,۱۳۵,۲۰۰ تومان
ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر ناین پولو بورلی هیلز ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر ناین
ارسال رایگان
ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر ناین پولو بورلی هیلز
20%
۱,۴۱۹,۰۰۰ ۱,۱۳۵,۲۰۰ تومان
ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر وان پولو بورلی هیلز ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر وان
ارسال رایگان
ادو تویلت مردانه اسپورت نامبر وان پولو بورلی هیلز
20%
۱,۴۱۹,۰۰۰ ۱,۱۳۵,۲۰۰ تومان
ادو پرفیوم زنانه نامبر ناین پولو بورلی هیلز ادو پرفیوم زنانه نامبر ناین
زود مصرف
ادو پرفیوم زنانه نامبر ناین پولو بورلی هیلز
20%
از ۹۲۱,۸۰۰ ۷۳۷,۴۴۰ تومان
ادو پرفیوم زنانه نامبر وان پولو بورلی هیلز ادو پرفیوم زنانه نامبر وان
ادو پرفیوم زنانه نامبر وان پولو بورلی هیلز
20%
از ۹۲۱,۸۰۰ ۷۳۷,۴۴۰ تومان
ادوپرفیوم F713 زنانه ژک ساف ادوپرفیوم F713 زنانه
ارسال رایگان
ادوپرفیوم F713 زنانه ژک ساف
10%
از ۱,۰۰۳,۵۳۰ ۹۰۳,۱۷۷ تومان
ادوپرفیوم زنانه سوییت ژک ساف ادوپرفیوم زنانه سوییت
ارسال رایگان
ادوپرفیوم زنانه سوییت ژک ساف
10%
۱,۰۰۳,۵۳۰ ۹۰۳,۱۷۷ تومان
ادوپرفیوم گلادیاتور مردانه ژک ساف ادوپرفیوم گلادیاتور مردانه
ارسال رایگان
ادوپرفیوم گلادیاتور مردانه ژک ساف
10%
از ۱,۰۰۳,۵۳۰ ۹۰۳,۱۷۷ تومان
ادوپرفیوم F713 مردانه ژک ساف ادوپرفیوم F713 مردانه
ارسال رایگان
ادوپرفیوم F713 مردانه ژک ساف
10%
از ۹۰۵,۸۵۰ ۸۱۵,۲۶۵ تومان
ادوپرفیوم داوینچی مردانه ژک ساف ادوپرفیوم داوینچی مردانه
ارسال رایگان
ادوپرفیوم داوینچی مردانه ژک ساف
10%
۱,۰۰۳,۶۴۰ ۹۰۳,۲۷۶ تومان
ادوپرفیوم زنانه پرایو دندلاین ادوپرفیوم زنانه پرایو
ارسال رایگان
ادوپرفیوم زنانه پرایو دندلاین
10%
از ۱,۰۰۳,۵۳۰ ۹۰۳,۱۷۷ تومان
ادوپرفیوم مردانه دارک ماسک ژک ساف ادوپرفیوم مردانه دارک ماسک
ارسال رایگان
ادوپرفیوم مردانه دارک ماسک ژک ساف
10%
۱,۰۰۳,۵۳۰ ۹۰۳,۱۷۷ تومان
ادوپرفیوم نایت ویش زنانه ژک ساف ادوپرفیوم نایت ویش زنانه
ارسال رایگان
ادوپرفیوم نایت ویش زنانه ژک ساف
10%
از ۹۰۵,۸۵۰ ۸۱۵,۲۶۵ تومان
ادوپرفیوم اونجر مردانه ژک ساف ادوپرفیوم اونجر مردانه
ارسال رایگان
ادوپرفیوم اونجر مردانه ژک ساف
10%
از ۱,۰۰۳,۵۳۰ ۹۰۳,۱۷۷ تومان
ادوپرفیوم زنانه پارتی کویین دندلاین ادوپرفیوم زنانه پارتی کویین
ارسال رایگان
ادوپرفیوم زنانه پارتی کویین دندلاین
10%
۱,۰۰۳,۵۳۰ ۹۰۳,۱۷۷ تومان
ادوپرفیوم ویکتور مردانه ژک ساف ادوپرفیوم ویکتور مردانه
ارسال رایگان
ادوپرفیوم ویکتور مردانه ژک ساف
10%
از ۹۰۵,۸۵۰ ۸۱۵,۲۶۵ تومان
ادوپرفیوم زنانه تندر دو سواق مارک ژوزف ادوپرفیوم زنانه تندر دو سواق
ارسال رایگان
ادوپرفیوم زنانه تندر دو سواق مارک ژوزف
5%
از ۱,۲۷۶,۰۰۰ ۱,۲۱۲,۲۰۰ تومان
اکستریت پرفیوم جینجر برگاموت سانچز اکستریت پرفیوم جینجر برگاموت
ارسال رایگان
اکستریت پرفیوم جینجر برگاموت سانچز
5%
از ۳,۹۶۰,۰۰۰ ۳,۷۶۲,۰۰۰ تومان
ادوپرفیوم زنانه اسمارت آر بی سی ادوپرفیوم زنانه اسمارت
ارسال رایگان
ادوپرفیوم زنانه اسمارت آر بی سی
5%
از ۳,۱۹۰,۰۰۰ ۳,۰۳۰,۵۰۰ تومان
ادوپرفیوم کریشن مردانه بلکانتو ادوپرفیوم کریشن مردانه
ارسال رایگان
ادوپرفیوم کریشن مردانه بلکانتو
5%
از ۲,۲۸۸,۰۰۰ ۲,۱۷۳,۶۰۰ تومان
اکستریت پرفیوم ارتی وود سانچز اکستریت پرفیوم ارتی وود
ارسال رایگان
اکستریت پرفیوم ارتی وود سانچز
5%
از ۳,۹۶۰,۰۰۰ ۳,۷۶۲,۰۰۰ تومان
ادو پرفیوم خاتون زنانه کارنلی ادو پرفیوم خاتون زنانه
ارسال رایگان
ادو پرفیوم خاتون زنانه کارنلی
5%
از ۲,۱۴۵,۰۰۰ ۲,۰۳۷,۷۵۰ تومان
اکستریت پرفیوم دزرت عود سانچز اکستریت پرفیوم دزرت عود
ارسال رایگان
اکستریت پرفیوم دزرت عود سانچز
5%
از ۳,۹۶۰,۰۰۰ ۳,۷۶۲,۰۰۰ تومان
ادو پرفیوم زنانه آنوبیس رویال سنت ادو پرفیوم زنانه آنوبیس
ارسال رایگان
ادو پرفیوم زنانه آنوبیس رویال سنت
5%
از ۲,۳۱۰,۰۰۰ ۲,۱۹۴,۵۰۰ تومان
ادوپرفیوم مردانه لاجیکال آر بی سی ادوپرفیوم مردانه لاجیکال
ارسال رایگان
ادوپرفیوم مردانه لاجیکال آر بی سی
5%
از ۳,۱۹۰,۰۰۰ ۳,۰۳۰,۵۰۰ تومان
ادوپرفیوم زنانه مارکونی تندر مارک ژوزف ادوپرفیوم زنانه مارکونی تندر
ارسال رایگان
ادوپرفیوم زنانه مارکونی تندر مارک ژوزف
5%
از ۱,۳۲۰,۰۰۰ ۱,۲۵۴,۰۰۰ تومان
ادوپرفیوم زنانه آدورند بلکانتو ادوپرفیوم زنانه آدورند
ارسال رایگان
ادوپرفیوم زنانه آدورند بلکانتو
5%
از ۲,۲۸۸,۰۰۰ ۲,۱۷۳,۶۰۰ تومان
ادوپرفیوم دیپ سنس جاسمین زنانه مارک ژوزف ادوپرفیوم دیپ سنس جاسمین زنانه
ارسال رایگان
ادوپرفیوم دیپ سنس جاسمین زنانه مارک ژوزف
5%
از ۱,۲۹۲,۵۰۰ ۱,۲۲۷,۸۷۵ تومان
ادوپرفیوم دارک ویو زنانه ژک ساف ادوپرفیوم دارک ویو زنانه
ارسال رایگان
ادوپرفیوم دارک ویو زنانه ژک ساف
5%
۹۰۵,۸۵۰ ۸۶۰,۵۵۸ تومان
پرفیوم اکسترکت مردانه لورد نواق کورنیش دوق پرفیوم اکسترکت مردانه لورد نواق
ارسال رایگان
پرفیوم اکسترکت مردانه لورد نواق کورنیش دوق
5%
از ۳,۲۴۵,۰۰۰ ۳,۰۸۲,۷۵۰ تومان
ادوپرفیوم زنانه مگنفیسنت بلکانتو ادوپرفیوم زنانه مگنفیسنت
ارسال رایگان
ادوپرفیوم زنانه مگنفیسنت بلکانتو
5%
از ۲,۲۸۸,۰۰۰ ۲,۱۷۳,۶۰۰ تومان
اکستریت پرفیوم لارز فیگ سانچز اکستریت پرفیوم لارز فیگ
ارسال رایگان
اکستریت پرفیوم لارز فیگ سانچز
5%
از ۳,۹۶۰,۰۰۰ ۳,۷۶۲,۰۰۰ تومان
ادوپرفیوم چارمینگ مردانه اگزودوس ادوپرفیوم چارمینگ مردانه
ادوپرفیوم چارمینگ مردانه اگزودوس
5%
از ۲۳۹,۸۰۰ ۲۲۷,۸۱۰ تومان
ادوپرفیوم البرت مردانه اگزودوس ادوپرفیوم البرت مردانه
ادوپرفیوم البرت مردانه اگزودوس
5%
از ۲۳۹,۸۰۰ ۲۲۷,۸۱۰ تومان
ادوپرفیوم مردانه آنر بلکانتو ادوپرفیوم مردانه آنر
ارسال رایگان
ادوپرفیوم مردانه آنر بلکانتو
5%
از ۲,۲۸۸,۰۰۰ ۲,۱۷۳,۶۰۰ تومان
اکستریت پرفیوم امبر وانیلا سانچز اکستریت پرفیوم امبر وانیلا
ارسال رایگان
اکستریت پرفیوم امبر وانیلا سانچز
5%
از ۳,۹۶۰,۰۰۰ ۳,۷۶۲,۰۰۰ تومان
ادوپرفیوم برونت زنانه کارنلی ادوپرفیوم برونت زنانه
ارسال رایگان
ادوپرفیوم برونت زنانه کارنلی
5%
از ۲,۱۴۵,۰۰۰ ۲,۰۳۷,۷۵۰ تومان
درحال بارگذاری ...

اتمام صفحه

صفحه ای برای لود شدن وجود ندارد

عطر و ادکلن

خرید عطر

خوش‌بویی یکی از موارد مهمیه که هر شخص شیک پوشی به اون توجه می‌کنه. آدمای شیک پوش برای خرید عطر همیشه هزینه می‌کنن. چون میدونن هر چقدر هم که به ظاهرشون برسن اما بوی خوبی نداشته باشن تکمیل نیستن. اما خرید عطر اصل اون هم توی این بازار شلوغ و پر از تنوع، و پر از محصولات فیک و تقلبی و های‌کپی، خیلی سخت شده.

شما میتونید برای خرید انواع عطر و ادکلن حضوری مراجعه کنید، عطرها رو بو کنید و بعد از کلی کلنجار رفتن بین چند تا عطر یکی رو انتخاب و خرید کنید. راه دیگه اینه نوع و جنس بو و رایحه‌ای رو که دوست دارید به فروشنده بگید و اون براتون چندتا انتخاب کنه و اینجوری انتخاب عطر مناسب‌تون راحت‌تر میشه. یه زمانی هم وقتش رو ندارید یا موقعیتش رو ندارید که عطر رو حضوری خرید کنید و تصمیم میگیرید خرید آنلاین عطر رو تجربه کنید.

میشه گفت تقریباً توی همه حالات بهتره که شما با اصطلاحات دنیای عطر و ادکلن آشنا بشید تا راحت‌تر انتخاب و خرید کنید. از طرفی وقتی خصوصیات عطرها رو می‌شنوید یا می‌خونید مخصوصاً توی خرید اینترنتی عطر و ادکلن، دیگه میدونید منظور از اصطلاحات به‌کار رفته چیه و حتی با خوندن نوشته‌ها بوی اون عطر و ادکلن رو می‌تونید حدس بزنید. پس با روژا همراه باشید تا این اصطلاحات رو با هم مرور کنیم.

در ادامه به بررسی مباحث زیر می‌پردازیم:

 • نوع برند
 • غلظت
 • نوع رایحه
 • گروه رایحه
 • فصل

عطرها از ترکیب رایحه‌ها (مواد تشکیل دهنده رایحه به دو صورت طبیعی و مصنوعی)، ترکیبات معطر، تثبیت کننده‌ها و حلال‌ها تشکیل می‌شن. بنابراین مجموع این ترکیبات دسته بندی و قیمت عطر مورد نظر رو تعیین می‌کنه.

نوع برند

 • تجاری (کامرشیال commercial)

منظور از برند تجاری، عطرهایی هستند که به صورت عمده تولید شده و عموم بازار mass market رو فرا‌گرفته. این محصولات معمولاً از نظر قیمت مناسب‌تر و عمومی‌ترن و در بازار به راحتی در دسترس هستن.

 • لوکس (نیش Niche)

عطرهای نیش خاص‌تر و البته گرون‌تر هستند. چون این عطرها به صورت محدود و با استفاده از کنستانتره غلیظ‌تری از مواد طبیعی تولید میشن. افرادی که از این نوع عطرها استفاده میکنن علاقه بیشتری به استفاده از رایحه‌های خالص‌تر، خاص‌تر و گرون‌تر دارند. از جمله برندهای عطر نیش میشه از کرید (creed)، اندی تاور (tauer)، آمواج (amouage)، زرجوف (Xerjoff)، سرج لوتنس (Serge Lutens)، فردریک مال (Frederic Malle) اسم برد.

غلظت

زمانی که قصد خرید عطر دارید باید حتماً به غلظت اون توجه ویژه‌ای داشته باشید. چون این شناخت به شما کمک میکنه که بدونید دنبال چه نوع عطری میگردید. این مساله خودش رو توی خرید اینترنتی عطر که نمیتونید اون رو از نزدیک تست کنید نمود بیشتری داره. غلظت عطر بستگی به تناسب میزان اسانس روغنی و الکل داره. با این تعریف انواع غلظت عطر رو به ترتیب از غلیظ به رقیق به شکل زیر دسته‌بندی می‌کنیم.

 • پرفیوم اکسترکت
 • پرفیوم
 • پرفیوم کلون
 • ادو پرفیوم اینتنس
 • ادو پرفیوم
 • کلون ابسولو
 • ادو پرفیوم لژق
 • ادو تویلت اینتنس
 • ادو تویلت
 • ادو کلون
 • اوفرش
 • پرفیوم میست
 • کلون
 • بدون الکل

اگر اهل خرید عطر اصل هستید، حتماً اصطلاحاتی رو مثل eau de toilette, eau de parfum, eau de cologne شنیدید و با این اصطلاحات کم و بیش اشنایی دارید. اما منظور اون‌ها دقیقاً چیه؟ وقتی کسی میگه یک عطر "روغنی" است، این برای شما چه معنی داره؟ عطر خالص چیه؟ چرا برای خرید عطر، برای چنین مقدار کمی هزینه زیادی باید پرداخته بشه؟ جواب همه این سوال‌ها رو در ادامه با هم بررسی می‌کنیم. در زیر چند مورد از موارد رایج غلظت عطر رو با هم مرور می‌کنیم.

پرفیوم اکسترکت

شهرت پرفیوم اکسترکت یا Extrait de Parfum یا همون عطر خالص، به غلظت بالای این عطر یعنی بین 20 تا 40 درصد و در نتیجه اون قدرت بالا در پخش و ماندگاری هستش. البته به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که پخش بو در عطرها تا حد زیادی بسته به مواد مصرفی در اون عطر داره. در تولید پرفیوم اکسترکت از خالص‌ترین و گران‌ترین مواد استفاده شده است و جزء دسته عطرهای لوکس دسته‌بندی میشه.

پرفیوم

پرفیوم یا همون عطر، دارای غلظت بالاییه و ماندگاری طولانی مدتی داره. پرفیوم بین 20 تا 30 درصد اسانس روغنی رو شامل میشه و از اونجایی که الکل کمتری داره برای پوست‌های حساس مناسبه چون باعث خشکی پوست نمیشه. تولید این عطرها در برند‌های نیش بیشتره توصیه میشه از اون‌ها در فضای باز و شب‌ها استفاده بشه. ماندگاری پرفیوم ها حدود 6 الی 8 ساعته و ممکنه تا 24 ساعت و یا حتی بیشتر هم دوام داشته باشند.

ادو پرفیوم (EDP)

ادوپرفیوم‌ها درصد الکل بیشتری نسبت به پرفیوم‌ها دارند و بین 15 تا 20 درصد غلظت اسانس روغنی دارن. معمولاً عطرهایی که برای آب و هوای معتدل مناسب هستند توی این غلظت تولید میشن. اما بیشتر در عطرهای پائیزی و زمستانی استفاده میشه. ادو پرفیوم‌ها رایج‌ترین عطرها به خصوص در عطر‌های زنانه هستن و پخش و ماندگاری خوبی دارند. ادوپرفیوم‌ها معمولاً در حجم بالاتر از 100 میل در بازار عرضه نمیشن. این غلظت معمولاً به طور متوسط 4 الی 6 ساعت ماندگاری داره و با پوست هم سازگاره.

ادو تویلت (EDT)

محبوب‌ترین و پر فروش‌ترین غلظت دنیای عطر، ادوتویلت‌ها هستند و حدود 5 الی 15 درصد روغن عطر دارند.کمپانی‌های بزرگ عطر سازی معمولاً عطرهای مطرح و پرفروش خودشون رو توی هر دو غلظت ادو پرفیوم و ادو تویلت تولید و به بازار عرضه می‌کنن. پخش بوی این دسته به‌خاطر کم بودن غلظت روغن عطری و بیشتر بودن الکل بیشتره و عطرهایی که توی این دسته‌بندی قرار میگیرن توی روزهای گرم تابستون بیشترین تاثیرگذاری رو دارن. ادو تویلت‌ها معمولاً از ادو پرفیوم‌ها ارزان‌تر و محبوب‌تر هستند و به طور متوسط حدود 2 الی 4 ساعت ماندگاری دارند.

ادو کلون

این دسته کمترین غلظت عطرهای تجاری رو دارن یعنی به‌طور متوسط بین 2 تا 5 درصد. البته این غلظت کم باعث پخش بوی خوبی میشه اما ماندگاری خیلی کم یعنی حدود 2 ساعت داره. به همین دلیل و به‌خاطر فرار بودن این عطرها، اون‌ها رو در حجم‌ 200 میل و یا حتی بیشتر تولید می‌کنن که با استفاده مکرر زود تموم نشه! چون زمان استفاده باید مقدار بیشتری مصرف و دائماً اون رو تمدید کرد.

اوفرش

عطرهای اوفرش که بسیار رقیق هستند و حدوداً 3 درصد روغن عطری دارند، برای کسانی که دوست دارن عطر ضعیف و ملایمی بزنند کاملاً مناسبه.

نوع رایحه

بعد از اینکه نوع عطر و غلظت اون رو انتخاب کردیم حالا برای خرید عطر باید بدونیم دنبال چه گروه رایحه‌ای هستیم. همونطور که خودتون هم میدونید در خرید اینترنتی عطر عملاً تستی وجود نداره و شما نمیتونید رایحه اون رو تشخیص بدید. پس بهترین راه اینه که با انواع رایحه عطر آشنا بشید تا تعاریف مرسوم اون رو بشناسید که زمان خرید اینترنتی عطر به مشکلی بر نخورید.

به طور کلی عطرها به 5 نوع رایحه گرم، خنک، تلخ، ترش و شیرین تقسیم میشن. عطرها توانایی تاثیرگذاری بر روی سیستم عصبی انسان‌ها رو دارن و حتی میتونن روی خلق و خوی اون‌ها اثر بگذارن. بنابراین خیلی مهمه که چه عطری انتخاب می‌کنیم و اون رو توی چه فصلی و کجا و در چه شرایطی استفاده می‌کنیم.

عطر خنک

عطر و ادکلن سرد به عطرهایی گفته می‌شه، که حس تازگی و همچنین خنکی را به افراد منتقل کنه. عطرهایی که در اون‌ها رایحه نارنج، هندوانه و لیمو به کار رفته، عطرهای سرد هستند. بوییدن این عطرها باعث می‌شه، که طعم میوه‌هایی مانند هندوانه، خیار و سایر میوه‌های سرد رو به خاطر بیاریم. از عطرهای سرد توی فصل‌های گرم استفاده کنید. توی بهار استفاده از عطر سرد حال و هوای خوبی به شما میده.

هوای گرم باعث تشدید رایحه عطر میشه. بهتره در فصول گرم عطرهای سرد خودتون رو بیشتر از فصول سرد بر روی پوستتون و در نقاط بیشتری پاف کنید. دلیل اون تبخیر زودتر الکل موجود در عطرهاست. به همین دلیل عطرهای سرد معمولاً زودتر تموم میشن. به همین دلیل توصیه میشه دو عطر متفاوت داشته باشید یکی برای استفاده روزمره و یکی برای مناسبت‌ها و میهمانی‌ها.

عطر گرم

عطرهای گرم دقیقاً نقطه مقابل عطرهای سرد هستند و بهتره که از اون‌ها در فصول سرد استفاده کنید. سرما باعث میشه تا الکل موجود در عطرها دیرتر تبخیر بشه. عطرهایی که در ساختار رایحه‌ای اون‌ها از نت‌های شکلاتی، چوبی یا ادویه‌‌های شرقی استفاده شده باشه، عطرهای گرم هستند. توی خرید عطر توجه داشته باشید که عطرهای گرم ماندگاری و پخش بوی بیشتری دارند پس یادتون باشه که توی زدن عطرهای گرم بر خلاف عطرهای سرد زیاده‌روی نکنید.

عطرهایی که دارای رایحه‌ای با نت‌های قالب چوب یا مشک هستند، در دسته عطرهای بسیار گرم قرار میگیرن. از طرفی بعضی از عطرهایی که در فرمولاسیون اون‌ها از نت‌های گلی مثل گل یاس، گل مریم یا گل محمدی استفاده شده، عطرهای گرم و لطیف به شمار می‌رن.

عطر ترش

عطر ترش به عطری می‌گن که طعم مرکبات را به خاطر بیاره. عطرهای ترش القا کننده حس طراوت و شادمانی‌اند. عطرهای سرد و ترش باعث آرامش روحی و رفع خستگی می‌شن. عطرهایی با طعم گل‌های وحشی می‌تونن حس صمیمیت بیشتری القا کنند. از عطرهای ترش توی چهار فصل سال میشه استفاده کرد ولی بهار و پاییز مناسب‌ترند.

عطر تلخ

وقتی صحبت از رایحه تلخ میشه حس شیک بودن به آدم دست میده. تلخی یاد شده توی عطر تلخ، همون مزه تلخی نیست. بلکه یادآور رایحه‌های چوب سوخته، قهوه و نعناع، میخک و دارچینه  که با مقادیر و نسبت‌های خاص با هم ترکیب میشن و عطر تلخ دلنشین رو بوجود میارن. رایحه‌های چرم و چوب و تنباکو و خاک و گیاهان خشک در عطرهای تلخ استفاده میشن. رایحه تلخ کاملاً مناسب مکان‌های رسمیه و از اونجایی که رایحه سنگینی هستش بهتره توی فصل‌های سرد از اون استفاده بشه. البته عطر تلخ رو میشه توی تمام فصول هم استفاده کرد.

عطر شیرین

برای ایجاد صمیمیت بیشتر از عطرهایی با رایحه شیرین استفاده کنید. در این عطرها از اسانس‌های مختلف اما شیرین استفاده میشه. این عطرها التیام بخش هستن و برای محافل خانوادگی و جمع دوستان صمیمی کاملاً مناسب هستند. در قدیم عطرهای شیرین فقط مختص خانم‌ها بود. اما امروزه برندهای معتبری دست به تولید عطرهای شیرین برای آقایان زدند. از کارامل میشه به عنوان یک رایحه خوراکی شیرین نام برد. چوب هم یک رایحه شیرین محسوب میشه که بیشتر توی عطرهای کلاسیک استفاده میشه. گل‌ها هم رایحه شیرین دارند و اکثراً در عطر خانم‌ها به کار میرن و مناسب افرادیه که به عطرهای آرامش بخش نیاز دارن.

خرید اینترنتی عطر

برای خرید عطر به صورت اینترنتی باید راه‌کارهای اون رو بلد باشید. ما در روژا تمام سعیمون رو می‌کنیم که مطالب مورد نیاز رو در دسترس شما قرار بدیم تا بهترین خرید اینترنتی رو تجربه کنید و دقیقاً همون‌چیزی که مد نظرتونه رو بخرید. برای همین میتونید با کارشناسان عطر روژا صحبت کنید و یا داخل وبلاگ روژا مطالب مربوط به خرید عطر اصل رو بخونید.

سوال و جواب

چگونه عطر اصل را از تقلبی تشخیص دهیم؟

بهترین و مطمئن‌ترین راه خرید عطر اصل، تهیه آن از فروشگاه‌های معتبر و سرشناس است اما تا حدودی با بررسی مواردی از جمله داشتن سلفون‌هایی با ضخامت کم و ظرافت بالا دور جعبه عطر، نداشتن اشتباهات نگارشی روی بسته بندی، شیشه صاف و بدون حباب عطر، بچ کد هماهنگ روی شیشه و بسته بندی ته جعبه عطر، برچسب اصالت کالا و ... می‌توان به اصالت کالا پی برد.

تفاوت عطر با ادکلن در چیست؟

تفاوت عطر(پرفیوم) با ادکلن در میزان غلظت اسانس به کار رفته و ماندگاری محصول می‌باشد. معمولاً بین 15 تا 25 درصد از ترکیبات عطر را اسانس تشکیل داده و ماندگاری بسیار بالایی نیز دارند در حالی که در ساخت ادکلن بین 2 تا 5 درصد از اسانس روغنی و درصد بالایی از الکل استفاده شده که منجر به ماندگاری کوتاه محصول می‌شود.

چه عطرهایی برای فصول سرد و یا گرم مناسب است؟

بهتر است در فصول سرد سال از عطرهایی با رایحه گرم و شدید مانند رایحه‌های ادویه‌ای، چوب، وانیل، شکلات و ... که در تضاد با هوای پیرامون است استفاده کنیم تا حس گرما را به ما انتقال دهند و در فصول گرم سال به سراغ عطرهایی با رایحه خنک و تازه مانند لیمو، نارنج، گل رز و ... برویم که حس شادابی و نشاط را در هوای گرم به ما القا کنند.

چگونه ماندگاری عطر را افزایش دهیم؟

با انتخاب عطر مناسب فصل، استفاده از مرطوب کننده یا لوسیون قبل از اسپری کردن عطر، زدن عطر در نواحی دارای نبض مانند گردن، مچ دست و قسمت داخلی آرنج، استفاده از عطر پس از استحمام و روی پوست مرطوب، اسپری کردن عطر با فاصله مناسب از بدن (حدود 15 سانتی متر) و ... می‌توان به افزایش ماندگاری عطر کمک کرد.